Wyszukaj


Msze Św. codzienne

 • 6:30
 • 7:00
 • 7:30
 • 18:00

Msze Św. niedzielne

 • 6:30
 • 8:00
 • 9:00
 • 10:00
 • 11:00 – SUMA
 • 12:00 – DLA DZIECI
 • 13:00
 • 17:00 – AKADEMICKO-MŁODZIEŻOWA
 • 19:00

Kurs przedmałżeński

 • wtorek godz. 19:00.

(stary dom parafialny)

Kurs w roku 2017


 • 7, 14, 21, 28 lutego; 7, 14, 21, 28 marca
 • 25 kwietnia; 9, 16, 23, 30 maja; 6, 13, 20 czerwca
 • 26 września; 3, 10, 17, 24 października; 7, 14, 21 listopada

Kancelaria:

 • wtorek–piątek 10:00–12:00 oraz 16:00–18:00
 • sobota 10:00–12:00

Punkt informacyjny:

 • niedziela 8:45–14:00
 • wtorek–sobota 9:00–13:00

Telefon:

 • kancelaria i wikariat:
  +48 89 527 26 02
 • tel. dyżurny:
  +48 517 401 639

Poważne Sprawy, Poważne Odpowiedzi

Zapytania o cenę
Wzrost potencjału turystycznego kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynie

ZAPYTANIE OFERTOWE

TYTUŁ ZADANIA

„Wzrost potencjału turystycznego kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynie ” realizowanego w

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót oraz prac konserwatorskich oraz wykonanie

powykonawczej dokumentacji konserwatorskiej opracowanej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zamówienie zostało podzielono na 2 zadania.

Zadanie 1 – wykonanie prac konserwatorskich zabytków ruchomych

a) ołtarza głównego – Zamawiający nie zakłada konserwacji antependiów

b) ołtarza św. Józefa – Zamawiający nie zakłada konserwacji antependiów oraz rekonstrukcji brakujących

pięciu figur

c) ambony

d) balustrady komunijnej

e) prospektu organowego

f) trzech konfesjonałów: w kaplicy św. Józefa oraz w nawie południowej i północnej;

Zadanie 2 – wykonanie prac konserwatorskich ław i boazerii

• w nawach, kaplicach, prezbiterium i na emporze organowej

• ławy należy remontować i konserwować z uwzględnieniem wykonania klęcznika odkładanego o długości

maks. 2 m oraz wykonania izolacji akustycznej oparcia klęcznika o konstrukcję ławy)

w zakresie:

- prac konserwatorskich, zgodnie z dokumentacją, o której mowa w pkt 3,

- wykonania ewentualnych uzupełniających badań konserwatorskich wraz z dokumentacją.

Załączniki:

 


Copyright ©2007-2019 by Parafia NSPJ Olsztyn. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.