Wyszukaj


Msze Św. codzienne:

 • 06:30
 • 07:30
 • 12:30
 • 18:00

Msze Św. niedzielne:

 • 06:30
 • 08:00
 • 09:30
 • 11:00 – SUMA, w II i IV niedziele miesiąca - CHRZTY
 • 12:30 – Z UDZIAŁEM DZIECI
 • 14:00
 • 17:00 – AKADEMICKO-MŁODZIEŻOWA
 • 19:00Kancelaria:

 • wtorek – piątek 10:00 – 12:00 oraz 16:00 – 17:45
 • sobota 10:00 – 12:00
W okresie wakacyjnym:
 • wtorek - piątek 16:00 - 17:45

Telefon:

 • tel. dyżurny:
  +48 517 401 639

Poważne Sprawy, Poważne Odpowiedzi

Zapytania o cenę
Wzrost potencjału turystycznego kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynie

ZAPYTANIE OFERTOWE

TYTUŁ ZADANIA

„Wzrost potencjału turystycznego kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynie ” realizowanego w

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót oraz prac konserwatorskich oraz wykonanie

powykonawczej dokumentacji konserwatorskiej opracowanej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zamówienie zostało podzielono na 2 zadania.

Zadanie 1 – wykonanie prac konserwatorskich zabytków ruchomych

a) ołtarza głównego – Zamawiający nie zakłada konserwacji antependiów

b) ołtarza św. Józefa – Zamawiający nie zakłada konserwacji antependiów oraz rekonstrukcji brakujących

pięciu figur

c) ambony

d) balustrady komunijnej

e) prospektu organowego

f) trzech konfesjonałów: w kaplicy św. Józefa oraz w nawie południowej i północnej;

Zadanie 2 – wykonanie prac konserwatorskich ław i boazerii

• w nawach, kaplicach, prezbiterium i na emporze organowej

• ławy należy remontować i konserwować z uwzględnieniem wykonania klęcznika odkładanego o długości

maks. 2 m oraz wykonania izolacji akustycznej oparcia klęcznika o konstrukcję ławy)

w zakresie:

- prac konserwatorskich, zgodnie z dokumentacją, o której mowa w pkt 3,

- wykonania ewentualnych uzupełniających badań konserwatorskich wraz z dokumentacją.

Załączniki:

 


Copyright ©2007-2022 by Parafia NSPJ Olsztyn. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.