Prace remontowe

Wyszukaj


Poważne Sprawy, Poważne Odpowiedzi

Zapytania o cenę
Zapytanie ofertowe 08.02.2018
Wpisany przez ks. Janusz Wieszczyński   
środa, 07 lutego 2018 08:00

Projekt nr  RPWM.08.01.00-28-0053/16

Nazwa przedmiotu zamówienia:

„Rewitalizacja kościoła pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynie wraz z rewitalizacją zagospodarowana terenu wokół kościoła” –

1)    Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych oraz prac konserwatorskich, z  podziałem  na  3 (trzy) części, wg poniższego zestawienia:

a)    wykonanie prac konserwatorskich elewacji trzech wież kościoła wraz z częściową wymianą pokrycia wież, ….

b)   malowanie całego Kościoła od wewnątrz wraz z konserwacją polichromii i  wymianą  osprzętu    instalacji elektrycznej …

c) zagospodarowanie terenu wokół kościoła i starej plebanii, …

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadami w zakresie udzielania zamówień w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

CPV:

45000000-7 roboty budowlane

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45310000 -   Roboty związane z montażem instalacji elektrycznych i osprzętu

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45320000-6 – Roboty izolacyjne

Załączniki:

zapytanie-ofertowe-NSPJ-08.02.2018.zip

Poprawiony: czwartek, 08 lutego 2018 17:28
 


Copyright ©2007-2018 by Parafia NSPJ Olsztyn. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.