Ruchy i stowarzyszenia

Inne

Wyszukaj


Msze Św. niedzielne:

06:30
08:00
09:30
11:00 – suma; w II i IV niedziele miesiąca - chrzty
12:30 – z udziałem dzieci
14:00 -oprócz lipca i sierpnia
17:00 – akademicko-młodzieżowa
19:00

Msze Św. codzienne:

06:30
07:30
12:30
18:00

Msze Św. codzienne w lipcu i sierpniu:

07:00
07:30
18:00

Kancelaria:
wtorek – piątek 10:00 – 12:00
oraz 16:00 – 17:30
- w I piątki miesiąca - nieczynna
sobota - 10:00 – 12:00

W lipcu i sierpniu:
wtorek - piątek
16:00 - 17:30

Kontakt:

tel. dyżurny:
+48 517 401 639

e-mail:
olsztyn.nspj@archwarmia.pl

Poważne Sprawy, Poważne Odpowiedzi

Zapytania o cenę
Wzrost potencjału turystycznego kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynie

ZAPYTANIE OFERTOWE

TYTUŁ ZADANIA

„Wzrost potencjału turystycznego kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynie ” realizowanego w

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót oraz prac konserwatorskich oraz wykonanie

powykonawczej dokumentacji konserwatorskiej opracowanej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zamówienie zostało podzielono na 2 zadania.

Zadanie 1 – wykonanie prac konserwatorskich zabytków ruchomych

a) ołtarza głównego – Zamawiający nie zakłada konserwacji antependiów

b) ołtarza św. Józefa – Zamawiający nie zakłada konserwacji antependiów oraz rekonstrukcji brakujących

pięciu figur

c) ambony

d) balustrady komunijnej

e) prospektu organowego

f) trzech konfesjonałów: w kaplicy św. Józefa oraz w nawie południowej i północnej;

Zadanie 2 – wykonanie prac konserwatorskich ław i boazerii

• w nawach, kaplicach, prezbiterium i na emporze organowej

• ławy należy remontować i konserwować z uwzględnieniem wykonania klęcznika odkładanego o długości

maks. 2 m oraz wykonania izolacji akustycznej oparcia klęcznika o konstrukcję ławy)

w zakresie:

- prac konserwatorskich, zgodnie z dokumentacją, o której mowa w pkt 3,

- wykonania ewentualnych uzupełniających badań konserwatorskich wraz z dokumentacją.

Załączniki:

 


Copyright ©2007-2024 by Parafia NSPJ Olsztyn. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.