Wyszukaj


Msze Św. codzienne

 • 6:30
 • 7:00
 • 7:30
 • 18:00

Msze Św. niedzielne od roku 2020:

 • 6:30
 • 8:00
 • 9:30
 • 11:00 – SUMA, w II i IV niedziele miesiąca - CHRZTY
 • 12:30 – Z UDZIAŁEM DZIECI
 • 14:00
 • 17:00 – AKADEMICKO-MŁODZIEŻOWA
 • 19:00

Kurs przedmałżeński w roku 2020


 • I kurs:

18.02., 25.02., 03.03., 10.03., 17.03., 24.03., 31.03., 07.04.

 • II kurs:

08.09., 15.09., 22.09., 29.09., 06.10., 13.10., 20.10., 27.10

 • Kurs odbywa się w wtorki o 19:00 w auli starego domu parafialnego


Kancelaria:

 • wtorek – piątek 10:00 – 12:00 oraz 16:00 – 18:00
 • sobota 10:00 – 12:00
W okresie wakacyjnym:
 • wtorek - piątek 16:00 - 18:00

Telefon:

 • kancelaria i wikariat:
  +48 89 527 26 02
 • tel. dyżurny:
  +48 517 401 639

Poważne Sprawy, Poważne Odpowiedzi

Modlitwy i pieśni do Ducha Świętego
Wpisany przez Autor nieznany   
wtorek, 15 kwietnia 2008 07:59

Przyjdź Duchu Święty
zintegruj wszystkie elementy mego istnienia,
pomóż mi, bym kochał siebie samego
i doceniał moją godność ludzką i chrześcijańską.
Przyjdź Duchu Święty
zniszcz mój egoizm ogniem Twego światła.
Przyjdź Duchu Święty
i spraw bym umarł dla człowieka starego który mnie pociąga do grzechu.
Przyjdź Duchu Święty
i odnów mnie, abym był nowym stworzeniem.
Przyjdź Duchu Święty
i rozpal we mnie ogień Twojej miłości,
abym kochał wszystkich ludzi,
szczególnie biednych i najbardziej potrzebujących.
Przyjdź Duchu Święty
uczyń mnie pokornym, bym wszelką chwałę oddawał Bogu.
Przyjdź Duchu Święty
doprowadź mnie do całej prawdy,
odrzucając wszelki fałsz i podstęp
Przyjdź Duchu Święty
oświeć mnie, aby odkryć kłamstwo
szczególnie kiedy szatan
przebiera się za anioła światłości
Przyjdź Duchu Święty
otwieram się całkowicie na twoje natchnienia i poruszenia
Uczyń ze mną, co zechcesz,
poddaję moje plany Twoim,
chcę tylko, by moje życie było takie, jakim Ty chcesz je widzieć.
Przyjdź Duchu Święty
i daj mi miłość i zrozumienie Słowa Bożego
Otwórz moje uszy, abym go słuchał
i siłę woli, abym za nim szedł i był mu posłuszny.
Przyjdź Duchu Chrystusa zmartwychwstałego
i spraw, bym tworzył Ciało Chrystusa.
Przyjdź Duchu Chrystusa uwielbionego
i stwórz w nas jedność:
zniszcz bariery nienawiści i podziału,
które zbudowaliśmy przez nasz egoizm.
Przyjdź Duchu komunii Ojca i Syna
i zgromadź Lud Boży
w jedno serce, jedną duszę, jedną wiarę
w jednym Ojcu.
Przyjdź Duchu zdrowia
i uzdrów nasze zranione relacje.
Przyjdź Duchu prawdy
spraw, byśmy zawsze układali nasze relacje
w prawdzie, sprawiedliwości i pokoju.
Przyjdź Duchu jedności
i zgromadź wszystkie odłamy chrześcijańskie
w jedną trzodę, pod jednym Pasterzem.
Przyjdź Duchu Stworzycielu
i odnów oblicze ziemi:
uczyń niebo nowe i ziemię nową,
bo tego oczekujemy i potrzebujemy.
Przyjdź Duchu Odnowicielu
i zaprowadź sprawiedliwość na tym świecie.
Przyjdź Duchu nadziei
spraw byśmy wierzyli, że dobro zawsze zwycięży zło,
abyśmy rozsiewali ziarna dobra.
Przyjdź Boża Mocy,
abyśmy byli świadkami, że życie Ewangelią jest możliwe
w strukturach ekonomicznych , politycznych i społecznych.
Przyjdź Duchu, który wiejesz, kędy chcesz,
i daj nam wyobraźnię, potrzebną do scementowania
cywilizacji miłości
i stworzenia sprawiedliwych struktur,
które byłyby znakiem królestwa ostatecznego, przez nas oczekiwanego.
Uzdrów mnie w taki sposób
abym całą wieczność
chwalił Cię i błogosławił
z radością całkowitego zdrowia
w pełni życia wiecznego. Amen.


*****

Duchu święty, który napełniasz okrąg ziemi i przenikasz tajniki naszych serc,odnów nas swą ożywczą łaską i spraw , abyśmy byli wiernymi świadkami Twej prawdy. Ty , który mieszkasz w nas , aby wspomagać naszą słabość, ześlij ogień Twej Bożej mocy, by oczyścił nas,umocnił i obudził tęsknotę za nową ziemią i nowym niebem. Przez Chrystusa,Pana naszego.Amen.


*****

Duchu święty , Źródło duchowego bogactwa Najświętszej Dziewicy, niezwykłej przemiany Apostołów i cudownej mocy Męczenników- udziel nam , prosimy- swoich darów, rozniecaj łaskawie w duszach naszych i potęguj moc Bożego życia, jasność łaski uświęcającej.


Mocą Twoich natchnień wyprowadzaj nas z nałogów i wad, z błędnych kolein życia, wydobywaj z przyziemności, z duchowych zaniedbań.


Pozwól nam , Duchu dobroci , uczestniczyć w Twoich owocach i błogosławieństwach ewangelicznych , z których, jak piękna , miła woń kwiatów , płynie zarówno chwała Boża , jak i prawdziwe szczęście człowieka.


Spraw łaskawie Duchu Miłości , aby wszyscy mieszkańcy globu ziemskiego poznali i zawsze pamiętali , że są dziećmi jednego Ojca w niebie, a braćmi i siostrami między sobą.


Duchu jedynego Arcykapłana Jezusa Chrystusa , natchnij tych , których wybrałeś spośród wielu , by poświęcili się wyłącznie na Bożą służbę , nowym duchem kapłańskim i nową gorliwością ku Twojej chwale. Amen.


*****

Duchu Święty Boże, Duchu Miłości i Światła. Tobie pragniemy poświęcić nasze umysły i serca, naszą wolę i nas samych. Spraw , by nasz umysł był zawsze posłuszny Twoim natchnieniom i by odkrywał Twoją obecność w Kościele, który Ty nieomylnie prowadzisz. Niech nasze serca płoną zawsze miłością Boga i bliźnich. Nasza wola niech będzie zgodna z wolą Bożą, by całe nasze życie mogło stać się wiernym naśladowaniem życia naszego Zbawcy Jezusa Chrystusa.Amen.


*****

Prowadź mnie Światło , swą błogą opieką, Światło odwieczne! Noc mroczna , dom mój tak bardzo daleko , więc Ty mnie prowadź. Nie proszę rajów odległych widoku , starczy promyczek dla jednego kroku. Nie zawsze tak się modliłem jak teraz, Światło odwieczne. Sam chciałem wiedzieć , sam chciałem wybierać swą własną drogę , pomimo trwogi łaknąłem barw świata , ufny w swą siłę. Przebacz tamte lata. Tyś zawsze trwało , gdym przez głuchą ciemność , przez bór , przez pustynię błąkał się dumny. O, czuwaj nade mną , aż noc przeminie, aż świt odsłoni te drogie postacie, którem ukochał niegdyś, którem stracił.


*****

O najdobrotliwszy , najłaskawszy i najsłodszy Duchu św., Boże, jedyna i prawdziwa radości mojej duszy; pozdrawiam Cię , czczę i błogosławię w pokorze serca. Błagam Cię jako najłaskawszego Boga i Pana mego i najhojniejszego Szafarza łask Bożych. O , pełen miłości Duchu św.,serce moje wzdycha do Ciebie i pragnie Cię moja dusza , abyś jej udzielił swych łask i użyźnił miłością.
Przyjdź do mnie i uczyń w mym sercu godne dla Siebie mieszkanie. Wysłuchaj mnie Duchu św i ześlij mi swą łaskę , abym zaczął poprawiać moje grzeszne życie i odtąd służył Ci pilniej, lepiej i gorliwiej.
Znasz , o najdobrotliwszy Duchu św, moją słabość i wiesz lepiej niż ja , jak jestem nędzny. Bez Ciebie jestem niczym , bez Ciebie nic nie mogę , bez Ciebie nie mam nic. Gdy upadnę-nie mogę powstać; gdy jestem w smutku-nie mogę się pocieszyć i nie mogę stawić oporu pokusom. Lecz przez Ciebie i z Tobą mogę wszystko. Przeto wzdycham serdecznie i wołam do Ciebie ze łzami : Przyjdź , o Duchu św. , pełen łaskawości Pocieszycielu , nawiedź mnie i zostań ze mną na zawsze.
Serce moje jest nieczyste-lecz Ty możesz je oczyścić ; jest pełne złości - lecz Ty możesz je uczynić dobrym ; jest twarde - lecz Ty możesz je zmiękczyć ; jest ubogie- lecz Ty możesz je wzbogacić ; jest słabe - lecz Ty możesz je wzmocnić i uleczyć; jest suche-Ty możesz je zwilżyć rosą swej łaski i użyźnić.
Pociągnij moje serce całkowicie do Siebie , oderwij od wszystkiego , co ziemskie i stworzone, a napełnij je Twymi darami. A więc przyjdź Duchu Najświętszy, serce moje pragnie i pożąda Ciebie. Przyjdź słodki Gościu mej duszy , która tęskni za Tobą. Przyjdź Duchu Pocieszycielu, gdyż serce moje jest niespokojne, dopóki Ciebie nie posiądzie. Najłaskawszy Duchu św. nie ustanę prosic , aż przyjdziesz; nie przestanę przyzywać , dopóki nie stanę się innym. O Duchu św. uświęć mnie; o Duchu czystości,oczyść mnie ; o Duchu zbawienia , zbaw mnie ; o Duchu najmożniejszy , wzbogać mnie; o Duchu gorejący miłością , zapal moje serce. O pełen łaskawości Duchu św. obdarz mnie swymi łaskami. O Duchu Pocieszycielu , pociesz mnie ; o Duchu św. użyźniający serca ludzkie , użyźnij moje serce. O Duchu szczęśliwości , uczyń mnie szczęśliwym , a będę Cię wiecznie chwalił , dziękował i miłował całym sercem. Amen.


*****

Duchu Przenajświętszy , Pocieszycielu strapionych , przeniknij moje serce i roztocz w nim swe jasne światło. Wylej Twą rosę niebieską na tę ziemię niepłodną , aby skończyła się jej nieurodzajność. Spuść iskrę Twej miłości aż do przybytku mej duszy , aby tam roznieciła ogień , który by pochłonął wszystkie słabości, niedbalstwa i niedoskonałości moje. Przyjdź więc, o przyjdź , słodki Pocieszycielu dusz strapionych, Ucieczko w niebezpieczeństwach i Opiekunie w strapieniach ! Przyjdź o Ty , który dusze obmywasz z ich plam i który leczysz ich rany. Przyjdź siło słabych ; przyjdź Ojcze sierot , nadziejo nieszczęśliwych i skarbie wszystkich ubogich.
Przyjdź o Duchu św , przyjdź gwiazdo żeglarzy i bezpieczny porcie rozbitków i racz mieć litość nade mną! Uczyń mą duszę prostą , kochającą i wierną. Spraw , bym zachowując na ziemi czyste zasłużył oglądać Ciebie i cieszyć się Tobą na wieki w niebie . Amen.


*****

Przybądź , Duchu Pocieszycielu, napełnij łaską nasze serca. Ogniu miłości, źródło życia , przybądź i nawiedź nas swą łaską. Ulecz nasze dusze, oczyść je i uczyń godnym przybytkiem Twoim. Napełnij je swą światłością i utwierdź swoją mocą.
Duchu Święty Boże , daj nam zwycięstwo nad nieprzyjacielem naszym. Przeniknij nas swoim tchnieniem i zlej na nas zdrój swych Boskich pociech. Wypal swym ogniem wszystko, co może być w nas przeciwnego miłości Bożej i spraw ,by ona płonęła w naszych sercach. Ty jesteś Pocieszycielem , wejrzyj więc na nasze utrapienia i pociesz nas , abyśmy zostali od nich uwolnieni , lub- jeżeli taka jest wola Boża - znosili je cierpliwie dla chwały Bożej i pożytku naszych dusz.
Duchu Przenajświętszy , pociesz też wszystkich strapionych. Ty zstąpiłeś na Apostołów w ognistych językach; w dobroci swej naucz nas chwalić Ciebie i spraw , aby z naszych ust nie wyszło żadne słowo , które by nie miało na celu Twojej chwały i czci. Kocham Cię i uwielbiam, Duchu święty Boże, uświęć mnie i zbaw. Amen.


*****

Przyjdź Duchu Święty i uczyń moje ciało swoją świątynią. Przyjdź i pozostań ze mną na zawsze. Udziel mi głębokiej miłości do Najświętszego Serca Jezusowego, abym je ukochał z całego serca, z całej duszy , ze wszystkich sił i myśli moich.
Oddaję Ci wszystkie władze mej duszy i mego ciała. Panuj nad mymi namiętnościami , uczuciami i poruszeniami. Przyjmij mój rozum i moją wolę , moją pamięć i wyobraźnię.
Duchu Święty , udziel mi obfitości Twej skutecznej łaski. Obdarz mnie pełnią cnót. Pomnażaj moją wiarę , umacniaj moją nadzieję, rozpalaj moją miłość. Udziel mi Twych siedmiu darów, owoców i błogosławieństw.
Pozwól mi być Twoją świątynią i mieszkaniem całej Trójcy Przenajświętszej.Amen.


*****

Duchu Święty, Boże , Miłości Przedwieczna Ojca i Syna! Racz zesłać mi owoc miłości , abym Cię godnie kochał; radości , abym napełnił się świętą pociechą; pokoju, dla zupełnego ukojenia mej duszy; owoc cierpliwości, do cierpliwego znoszenia wszystkich doświadczeń.
Udziel mi gorliwości w pracy i służbie Bożej; dobroci , która by mnie czyniła miłym dla wszystkich, mądrości , abym umiał unikać grzechów; łagodności , abym z pokorą przyjmował od moich bliźnich wszelkie zło. Ześlij mi owoc wiary , abym mocno wierzył słowu Bożemu; skromności , abym się zachowywał przykładnie we wszystkim; wstrzemięźliwości i czystości , abym zachował ciało w świętości, jaka należy sie Twemu przybytkowi.
Spraw, abym zachowując na ziemi czyste serce, zasłużył oglądać Cię w niebie i cieszyć się z Tobą na wieki. Amen.


*****

Przyjdź Duchu Święty, zintegruj wszystkie elementy mego istnienia, pomóż mi, bym kochał siebie samego i doceniał moją godność ludzką i chrześcijańską.
Przyjdź Duchu Święty, zniszcz mój egoizm ogniem Twego światła.
Przyjdź Duchu Święty i spraw bym umarł dla człowieka starego, który pociąga mnie do grzechu.
Przyjdź Duchu Święty i odnów mnie, abym był nowym stworzeniem.
Przyjdź Duchu Święty i rozpal we mnie ogień Twojej miłości, abym kochał wszystkich ludzi, szczególnie biednych i najbardziej potrzebujących.
Przyjdź Duchu Święty, uczyń mnie pokornym, bym wszelką chwałę oddawał Bogu.
Przyjdź Duchu Święty, doprowadź mnie do całej prawdy, odrzucając wszelki fałsz i podstęp.
Przyjdź Duchu Święty, oświeć mnie, abym odkrył kłamstwo szczególnie wtedy, kiedy szatan przebiera się za anioła światłości.
Przyjdź Duchu Święty, otwieram się całkowicie na twoje natchnienia i poruszenia, uczyń ze mną co chcesz, poddaję moje plany Twoim, chcę tylko, by moje życie było takie, jakim Ty chcesz je widzieć.
Przyjdź Duchu zdrowia i uzdrów moje zranione relacje.
Przyjdź Duchu prawdy, spraw, byśmy zawsze układali nasze relacje w prawdzie, sprawiedliwości i pokoju.
Przyjdź Duchu nadziei, spraw, byśmy wierzyli, że dobro zawsze zwycięży zło, abyśmy rozsiewali ziarno dobra.
Uzdrów mnie w taki sposób, abym całą wieczność chwalił Cię i błogosławił z radością całkowitego zdrowia w pełni życia wiecznego. Amen.


*****

Duchu Święty Boże, który od Ojca i Syna pochodzisz, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, który wydajesz świadectwo o Chrystusie,
Duchu Święty Boże, który kierujesz losami ludzkości,
Duchu Święty Boże, który napełniasz okrąg ziemi,
Duchu Święty Boże, z którego wszelka moc pochodzi,
Duchu Święty Boże, który nauczasz nas swej prawdy,
Duchu Święty Boże, który przebywasz w naszych sercach,
Duchu Święty Boże, który przenikasz najskrytsze tajniki serca,
Duchu Święty Boże, który oświecasz nasze myśli,
Duchu Święty Boże, który odradzasz nas duchowo,
Duchu Święty Boże, miłosierny dawco darów,
Duchu Święty Boże, Duchu mądrości i rozumu,
Duchu Święty Boże, Duchu rady, męstwa i pobożności,
Duchu Święty Boże, Duchu bojaźni Bożej i roztropności,
Duchu Święty Boże, który napełniałeś Apostołów odważnie głoszących Chrystusa,
Duchu Święty Boże, Pocieszycielu nasz drogi,
Duchu Święty Boże, który oczyszczasz nasze serca,
Duchu Święty Boże, który nas ożywiasz i czynisz dziećmi Bożymi,
Duchu Święty Boże, odwieczne źródło pociechy,
Duchu Święty Boże, Duchu mocy umacniającej w naszych troskach,
Duchu Święty Boże, który prowadzisz nas na drodze doskonałości,
Duchu Święty Boże, Duchu ciszy otwartej na Boga,
Duchu Święty Boże, ożywcze źródło mocy,
Duchu Święty Boże, Duchu radości płynącej z życia w Prawdzie,
Duchu Święty Boże, dawco wiary, pokoju i żarliwości,
Duchu Święty Boże, światłości Patriarchów,
Duchu Święty Boże, natchnienie Proroków,
Duchu Święty Boże, kierujący posługą Apostołów,
Duchu Święty Boże, zwycięstwo męczenników,
Duchu Święty Boże, mądrości wyznawców,
Duchu Święty Boże, czystości dziewic,
Duchu Święty Boże, namaszczenie wszystkich świętych Pańskich,
Duchu Święty Boże, który tworzysz, ożywiasz i uświęcasz Kościół Chrystusowy.

Przemień nasze wewnętrzne napięcie w święte odprężenie.
Przemień nasz niepokój w kojącą ciszę.
Przemień nasze zatroskanie w spokojną ufność.
Przemień nasz lęk w nieugiętą wiarę.
Przemień naszą gorycz w słodycz Twej łaski.
Przemień mrok naszych serc w delikatne światło.
Przemień naszą obojętność w serdeczną życzliwość.
Przemień naszą noc w Twoje światło.
Przemień zimę naszych dusz w Twoją wiosnę.
Wyprostuj nasze krzywe drogi, wypełnij naszą pustkę.
Oczyść nas z pychy pogłębij naszą pokorę.
Rozpal w nas miłość, zgaś w nas zmysłowość.
Spraw, abyśmy widzieli siebie, jak Ty nas widzisz.
Abyśmy mogli poznać Ciebie, jak to obiecałeś.
I byli szczęśliwi według Twego słowa:
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Duchu Święty, Duchu Mądrości, prowadź kapłanów.
Duchu Święty, Duchu Światłości, oświecaj kapłanów.
Duchu Święty, Duchu Czystości, uświęcaj kapłanów.
Duchu Święty, Duchu Mocy, wspieraj kapłanów.
Duchu Święty, Duchu Boży, spraw, by kapłani, ożywieni i umocnieni Twoją łaską, nieśli słowo prawdy i błogosławieństwo pokoju na cały świat. Niech ogień świętej miłości rozpala ich serca, by w płomieniach tej miłości oczyszczali i uświęcali dusze. Duchu Święty, powierzam Ci serca kapłańskie; ukształtuj je na wzór Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. Amen.


RÓŻANIEC DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Na początku:
- Wierzę w Boga...
- Chwała Ojcu...
- Ojcze nasz...
Na dużych paciorkach:
Boże Ojcze, ześlij nam obiecanego Ducha Świętego, przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen. (1 raz)
Na małych paciorkach:
Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości. (10 razy)
Na zakończenie
Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie, alleluja.
I odnowisz oblicze ziemi, alleluja.LITANIA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas.
Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże,
Duchu Święty mądrości,
Duchu Święty rozumu,
Duchu Święty rady,
Duchu Święty męstwa,
Duchu Święty umiejętności,
Duchu Święty pobożności,
Duchu Święty bojaźni Bożej,
Duchu Święty, Światło Proroków i Apostołów,
Duchu Święty, nasz Pocieszycielu,
Bądź nam miłościw,
przepuść nam, Duchu Święty, Boże.
Bądź nam miłościw,
wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Od zuchwałej ufności w miłosierdzie Boże,
wybaw nas, Duchu Święty, Boże.
Od wszelkiej rozpaczy o łasce Bożej,
Od sprzeciwiania się uznanej prawdzie chrześcijańskiej,
Od nieżyczliwości i zazdrości braciom łaski Bożej,
Od zatwardziałości serca,
Od zaniedbania pokuty aż do śmierci,
Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli,
Od nagłej i niespodziewanej śmierci,
Od potępienia wiekuistego,
Przez cudowną sprawę przy poczęciu Jezusa Chrystusa,
Przez Twoje przyjście w językach ognistych,
My grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas,
Duchu Święty, Boże.
Abyś Kościołem świętym rządzić i zachować raczył,
Abyś nas w pobożności i pokorze utwierdzić raczył,
Abyś nam stałości i męstwa udzielić raczył,
Abyś myśli nasze ku pożądaniu niebieskich rzeczy podnieść raczył,
Abyś nas oczyścić i na godne mieszkanie dla siebie poświęcić raczył,
Abyś nas w cierpieniach naszych pocieszyć raczył,
Abyś nas w łasce swojej utwierdzić i zachować raczył,
Abyś nas wszystkich do uczestnictwa w chwale wiekuistej doprowadzić raczył,
Abyśmy Ciebie miłowali i dla Ciebie grzechów się strzegli,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

W. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste.
O. I odnów we mnie moc ducha.

Módlmy się: Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych i zapal w nich ogień swojej miłości; Ty, który wszystkie narody zgromadziłeś w jedności wiary, spraw, aby Twa najświętsza łaska oświeciła nasze serca i chroniła nas od wszelkiego zła. Amen.


PIEŚNI

O Stworzycielu, Duchu, przyjdź,
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg,
Niebieską łaskę zesłać racz
Sercom, co dziełem są Twych rąk.
Pocieszycielem jesteś zwan,
I Najwyższego Boga dar,
Tyś namaszczeniem naszych dusz,
Zdrój żywy, miłość, ognia żar,
Ty darzysz łaską siedemkroć,
Bo moc z prawicy Ojca masz,
Przez Boga obiecany nam,
Mową wzbogacasz język nasz.
Światłem rozjaśnij naszą myśl,
W serca nam miłość świętą wlej,
I wątłą słabość naszych ciał
Pokrzep stałością mocy Twej.
Nieprzyjaciela odpędź w dal
I Twym pokojem obdarz wraz.
Niech w drodze za przewodem Twym
Miniemy zło, co kusi nas.
Daj nam przez Ciebie Ojca znać,
Daj, by i Syn poznany był,
I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch,
Niech wyznajemy z wszystkich sił.
Niech Bogu Ojcu chwała brzmi,
Synowi, który zmartwychwstał,
I Temu, co pociesza nas,
Niech hołd wieczystych płynie chwał. Amen.

*****

Wzywam Cię , przyjdź umocnij mnie,
Oddal mroku cień, jasny rozpal dzień,
Twój jest czas i świat, Pełnio Boskich prawd,
Tyś natchnieniem mym i przebudzeniem, Duchu św. Przyjdź...


*****

Duchu Święty, Duchu Święty(x2)
Przyjdź i rozpal nas i utul nas , miłość nam daj.


*****

Duchu Święty, przyjdź(x2)
1. Niech wiara zagości , nadzieja zagości , niech miłość zagości w nas(x2)
2.Niech pokój zagości, radość zagości , niech szczęście zagości w nas(x2)
Wołamy przyjdź, wołamy przyjdź !


*****

Przybądź Duchu Święty , spuść z niebiosów wzięty
Światła Twego strumień!
Przyjdź Ojcze ubogich, Dawco darów mnogich,
Przyjdź Światłości sumień!


O najmilszy z gości, słodka serc Radości,
Słodkie Orzeźwienie!
W pracy Tyś Ochłodą, w skwarze Żywą Wodą,
W płaczu Utuleniem


Obmyj co nie święte, oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę!
Nagnij , co jest harde, rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.


Daj Twoim wierzącym, w Tobie ufającym,
Siedmiorakie dary!
Daj zasługę męstwa, daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary! Amen! Alleluja!


*****

Duchu Święty Boże przyjdź. Przyjdź Duchu Światło.
Duchu Ogniu przyjdź. Przyjdź i rozpal nas!


Przyjdź Duchu Ojca, bądź naszym światłem.
Niech promienieje Twej chwały blask.


Świadku prawdziwy umocnij nas.
Chcemy rozgłaszać: "Zmartwychwstał Pan!".


Przyjdź źródło niebieskie, przyjdź zdroju życia.
Bądź uzdrowieniem, moc sercom daj.


Daj nam doświadczyć miłości Ojca,
Oblicze Chrystusa objawiaj nam.


Bądź nam tchnieniem życia, światła promieniem.
Przez Ciebie jaśnieje Chrystusa Krzyż.


*****

Duchu Święty do nas przybądź, ogarnij nas Swą mocą
Przytul nas do serca Twego. Dotknij Swą miłością,
Byśmy żyli dla Ciebie.

Daj nam doświadczyć Twojej mocy. Daj nam rozkochać się w Tobie,
Niech Twa miłość ogarnia nas.


*****

Duchu Święty do nas przyjdź,/2x
Dotknij w sercach naszych ran./2x
Uzdrów je miłością swą,
Pokój w serca nasze wlej./2x

Królu życia do nas przyjdź,/2x
Niech Twój Krzyż jaśnieje w nas./2x
Łaską swoją ulecz nas,
Ogień niech zapłonie dziś./2x

Ojcze Swtóro Świata przyjdź,/2x
Niech Twój obraz żyje w nas./2x
Przyjdź i ześlij Ducha nam,
Niech umocni życie w nas./2x


*****

Duchu Święty przyjdź!
Daj mi siłę Twą, abym stał się bezsilny.
Daj mi Swoją moc, abym stał się łagodny.
Daj mi mądrość Swą, abym stał się prosty.
Daj bogactwo Twe, abym był ubogi!

Duchu Święty przyjdź!
Duchu Święty przyjdź!
Niech stanie się cud przemiany serca!

Daj mi radość Swą, bym potrafił się smucić.
Daj sprawiedliwość Twą, bym potrafił nie walczyć.
Daj mi słowa Twe, abym umiał zamilknąć.
Daj mi życie Twe, abym umiał umrzeć!


*****

Duchu Święty wołam: przyjdź!/2x
Bądź jak ogień duszy mej./2x
Bądź jak ogień w ciele mym./2x
Rozpal mnie!

Wszechmogący Bóg jest pośród nas,
Miłosierdzie Jego wielkie jest.
Okazuje dobroć Swoją dziś
Dla tych, którzy chcą miłować Go.

Poprawiony: sobota, 02 maja 2009 09:39
 

Komentarze  

 
-1 #1 natalia 2014-05-08 18:50
BARDZO POMOCNE ^.* 8)
 
Copyright ©2007-2021 by Parafia NSPJ Olsztyn. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.