Wyszukaj


Msze Św. codzienne

 • 6:30
 • 7:00
 • 7:30
 • 18:00

Msze Św. niedzielne od roku 2020:

 • 6:30
 • 8:00
 • 9:30
 • 11:00 – SUMA, w II i IV niedziele miesiąca - CHRZTY
 • 12:30 – Z UDZIAŁEM DZIECI
 • 14:00
 • 17:00 – AKADEMICKO-MŁODZIEŻOWA
 • 19:00

Kurs przedmałżeński w roku 2020


 • I kurs:

18.02., 25.02., 03.03., 10.03., 17.03., 24.03., 31.03., 07.04.

 • II kurs:

08.09., 15.09., 22.09., 29.09., 06.10., 13.10., 20.10., 27.10

 • Kurs odbywa się w wtorki o 19:00 w auli starego domu parafialnego


Kancelaria:

 • wtorek – piątek 10:00 – 12:00 oraz 16:00 – 18:00
 • sobota 10:00 – 12:00
W okresie wakacyjnym:
 • wtorek - piątek 16:00 - 18:00

Telefon:

 • kancelaria i wikariat:
  +48 89 527 26 02
 • tel. dyżurny:
  +48 517 401 639

Poważne Sprawy, Poważne Odpowiedzi

Zapytania o cenę
Wzrost potencjału turystycznego kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynie

ZAPYTANIE OFERTOWE

TYTUŁ ZADANIA

„Wzrost potencjału turystycznego kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynie ” realizowanego w

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót oraz prac konserwatorskich oraz wykonanie

powykonawczej dokumentacji konserwatorskiej opracowanej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zamówienie zostało podzielono na 2 zadania.

Zadanie 1 – wykonanie prac konserwatorskich zabytków ruchomych

a) ołtarza głównego – Zamawiający nie zakłada konserwacji antependiów

b) ołtarza św. Józefa – Zamawiający nie zakłada konserwacji antependiów oraz rekonstrukcji brakujących

pięciu figur

c) ambony

d) balustrady komunijnej

e) prospektu organowego

f) trzech konfesjonałów: w kaplicy św. Józefa oraz w nawie południowej i północnej;

Zadanie 2 – wykonanie prac konserwatorskich ław i boazerii

• w nawach, kaplicach, prezbiterium i na emporze organowej

• ławy należy remontować i konserwować z uwzględnieniem wykonania klęcznika odkładanego o długości

maks. 2 m oraz wykonania izolacji akustycznej oparcia klęcznika o konstrukcję ławy)

w zakresie:

- prac konserwatorskich, zgodnie z dokumentacją, o której mowa w pkt 3,

- wykonania ewentualnych uzupełniających badań konserwatorskich wraz z dokumentacją.

Załączniki:

 


Copyright ©2007-2021 by Parafia NSPJ Olsztyn. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.