Wyszukaj


Msze Św. codzienne

 • 6:30
 • 7:00
 • 7:30
 • 18:00

Msze Św. niedzielne od roku 2020:

 • 6:30
 • 8:00
 • 9:30
 • 11:00 – SUMA, w II i IV niedziele miesiąca - CHRZTY
 • 12:30 – Z UDZIAŁEM DZIECI
 • 14:00
 • 17:00 – AKADEMICKO-MŁODZIEŻOWA
 • 19:00

Kurs przedmałżeński w roku 2020


 • I kurs:

18.02., 25.02., 03.03., 10.03., 17.03., 24.03., 31.03., 07.04.

 • II kurs:

08.09., 15.09., 22.09., 29.09., 06.10., 13.10., 20.10., 27.10

 • Kurs odbywa się w wtorki o 19:00 w auli starego domu parafialnego


Kancelaria:

 • wtorek – piątek 10:00 – 12:00 oraz 16:00 – 18:00
 • sobota 10:00 – 12:00
W okresie wakacyjnym:
 • wtorek - piątek 16:00 - 18:00

Telefon:

 • kancelaria i wikariat:
  +48 89 527 26 02
 • tel. dyżurny:
  +48 517 401 639

Poważne Sprawy, Poważne Odpowiedzi

Osiem istotnych przyczyn, aby poznawać Dobrą Nowinę
Wpisany przez Autor nieznany   
sobota, 19 kwietnia 2008 16:40

1.Samoocena.

Ucz się widzieć siebie w taki sposób, w jaki widzi Cię Bóg. Staraj się zrozumieć, że zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże. Może nawet patrzyłeś na siebie w lustrze i chciałeś być kimś innym? Słynnym aktorem, albo sportowcem? Jeśli Twoja odpowiedź brzmi "tak", to znalazłeś się w dobrym towarzystwie. Chyba wszyscy ludzie, jacy kiedykolwiek żyli na ziemi, chcieli zmienić przynajmniej jedną ze swych cech fizycznych: nos, cerę, wagę - cokolwiek.

Jednak ludzie piękni mogą zostać okaleczeni w wypadku. Bogaci bywają niekiedy ogromnie niepewni, wciąż martwiąc się, że utracą pieniądze czy dobytek. Jezusowi, Synowi Bożemu, szatan zaoferował wszystkie bogactwa świata, jeśli Ten odda mu cześć. Jezus odparł na to: "Panu, Bogu swemu będziesz oddawać pokłon i Jemu samemu służyć będziesz." /Mt 4,10/

Jezus, który jest też największym nauczycielem wszech czasów, wie, że strategia szatana polega na odwróceniu naszej uwagi od Boga oraz znaczenia piękna wewnętrznego i charakteru. Jezus Chrystus nauczał swych uczniów, że błogosławieństwo, prawdziwe szczęście i trwały pożytek wynikają z tego, iż szuka się przede wszystkim królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości.

Opierając swoje poczucie wartości na pięknie, bogactwie, wartościach materialnych i innych zewnętrznych aspektach życia, możemy odnaleźć chwilowe spełnienie i szczęście. Jednak prawdziwą trwałą wartość daje się zmierzyć tylko w kategoriach duchowych.

Modlitwa

Dziękuję Ci, Boże za to, że stworzyłeś mnie na swój obraz i podobieństwo, i dałeś mi ciało, duszę i Ducha. Postanawiam wybierać przyjaźnie, które będą mi pomagać w skupianiu się na wewnętrznym pięknie i charakterze. Pomóż mi Panie, rozumieć Twoje cele dla mojego życia, bo one wniosą do niego prawdziwe i trwałe piękno. Amen.
 

2.Miłość.

Każdy pragnie być kochanym. Miłość Jezusa to doskonały przykład, który możemy naśladować, przyjmując miłość i obdarowując nią innych. Wiele się mówi o miłości. Słowa tego używamy w różny sposób. Czym jednak naprawdę jest miłość?

Nie ma większej potęgi od miłości. Psycholodzy powiadają, że najbardziej podstawową potrzebą człowieka jest być kochanym. Miłość może pobudzić ludzi do czynienia dla innych rzeczy, których normalnie by nie uczynili. Czasem jednak miłość może powodować, że młodzi ludzie robią rzeczy niemądre. Miłość nadaje znaczenie życiu ludziom, którzy w przeciwnym razie nie mieliby żadnego celu.

Skoro jednak miłość to coś tak pięknego, dlaczego na świecie istnieje tak mało miłości? Dlaczego panuje tak wiele nienawiści? Odpowiedź jest prosta. Miłość to coś więcej niż tylko sentymentalne, opanowujące nas uczucia. To wybór, jakiego każdy z nas dokonuje. Prawdziwa miłość może pochodzić tylko do Boga.

Największym przejawem miłości jest oddanie własnego życia za osobę, którą kochamy. Który kochający ojciec nie oddałby swego życia, by mogło żyć jego dziecko? Bóg ukochał człowieka do tego stopnia, że zesłał swego jedynego Syna, Jezusa, by umarł na krzyżu za nasze grzechy, abyśmy my mogli mieć życie.

Miłość jest samą istotą Boga. Kiedy więc mężczyźni i kobiety buntują się przeciw Bogu, wprowadzając własny system wartości i odrzucając autorytet Boga, tracą źródło prawdziwej miłości, jakim jest Bóg. Bez miłości nawet nasze działania religijne stają się praktykami bez znaczenia.

Jednak miłość Boga znacznie wykracza poza ludzkie pojmowanie miłości. Podczas gdy my kochamy tych, którzy nas kochają, Biblia nakazuje nam kochać nawet naszych wrogów! Miłość Boża jest miłością obdarowującą i jeśli pragniemy prawdziwej miłości w swoich sercach, musimy chcieć dawać z siebie.

Modlitwa

Dziękuję Ci, Boże Ojcze, za to, że mnie kochasz. Przyjmuję dowód Twojej miłości, jaki nam dałeś przez Jezusa Chrystusa. Zmień moje serce, bym bardziej kochał innych i pomóż mi okazywać im tę miłość. Amen.
 

3.Płciowość.

W Bożym zamyśle płciowość jest czymś niezwykle pięknym. Gdy jej nadużywamy lub źle używamy, powoduje to trwałe rany i blizny.
Seks. Jest w filmach, reklamach, muzyce, której słuchamy. Narzuca się poprzez sposób, w jaki ludzie się ubierają. Seks stanowi część naszego życia.

Czy w to wierzymy, czy nie, to Bóg obdarzył nas zdolnością miłowania. Bóg nie tylko stworzył mężczyznę i kobietę różniących się fizycznie pod względem płci, stworzył ich też różnymi od zwierząt. Mężczyźni i kobiety mają zdolność do racjonalnego myślenia i emocjonalnego odczuwania. Choć stosunki seksualne prowadzą do poczęcia dzieci, Bóg zaplanował także, żeby przynosiły one przyjemność.

Wszystko, co stworzył Bóg, ma swój cel. Wszystko też, co stworzył Bóg, ma swój porządek. Zatem Boży plan odnośnie płciowości musimy rozumieć w kontekście małżeństwa, miłości i zobowiązania na całe życie. W przeciwnym razie następuje zamieszanie, konflikt i chaos. Seks, który uprawia się poza planem Bożym, kończy się często niechcianą ciążą, aborcją, gwałtem i innymi formami nadużyć seksualnych, a także wieloma tragicznymi chorobami, w tym AIDS.

Jezus szanował zobowiązania małżeńskie. Swego pierwszego cudu dokonał publicznie podczas wesela. Wkrótce potem spotkał przy studni pewną kobietę, prowadzącą grzeszne życie. Była pięć razy zamężna, a żyła z mężczyzną, którego nie poślubiła. Jezus powiedział jej, że istnieje wewnętrzne pragnienie, które zaspokoić może tylko "żywa woda", pochodząca od Boga. Wyjaśnił, iż próby zaspokojenia wewnętrznych pragnień przez zewnętrzne przyjemności nigdy się w pełni nie powiodą.

Jezus nie potępia nas raz na zawsze za wcześniejszy styl życia, niezgodny z Bożymi przykazaniami. Możemy się nawrócić i rozpocząć nowe życie. Ci, którzy zachowują wierność w małżeństwie, z pewnością uzyskają trwałą radość i przyjemność.

Modlitwa

Kochany Ojcze, dziękuję, że stworzyłeś mnie, nadając memu istnieniu cel i porządek. Dzisiaj postanawiam prowadzić życie zgodne z Twoim planem i będę zachowywać czystość aż do małżeństwa i w małżeństwie. Strzeż mnie od nieczystych myśli i pokus. Pomóż mi dokonywać właściwych wyborów w oparciu o Twoje Słowo i nie ulegać wpływom tego, co słyszę i widzę w otaczającym mnie świecie. Amen.
 

4. Rodzina

Rodzina to Boże środowisko zaspokajania najbardziej podstawowych potrzeb. Ważne są nie tylko zdrowe relacje we własnej rodzinie, ale też to, by być częścią rodziny Bożej. Rodzina to najważniejsza komórka każdego społeczeństwa. Nic dziwnego, że młodzi ludzie najczęściej wyrażają troskę o to, kogo poślubią. Wybór partnera życiowego to z pewnością najważniejsza decyzja, jaką podejmujemy.

Każda rodzina jest jedyna w swoim rodzaju, każdy partner wnosi do małżeństwa doświadczenia i wartości z własnej rodziny. Niestety nie istnieje małżeństwo doskonałe, "małżeństwo zawarte w niebie." Są jednak pewne biblijne zasady, które, jeśli się ich przestrzega, ułatwiają każdej rodzinie osiągnięcie tego, co zamierzył dla niej Bóg.

Po pierwsze, fundament miłości. Jezus Chrystus potwierdził tę zasadę, rezygnując ze swych "praw" jako Boga. Jeżeli naprawdę kochamy współmałżonka i nasze dzieci, to w sytuacji nagłego niebezpieczeństwa jesteśmy zrezygnować z własnego życia, by oni mogli żyć. Prawdziwą próbę stanowi jednak to, czy w sytuacjach dnia codziennego potrafimy zrezygnować ze swoich praw i żądań na rzecz np. drugiej osoby. Miłości dowodzą nie słowa, które wypowiadamy, ale nasze czyny.

Po drugie, fundament szacunku. Członkowie rodziny muszą okazywać sobie wzajemnie szacunek, nawet gdy nie zgadzają się w konkretnej sprawie. Tu właśnie ważną rolę odgrywa zdrowe porozumiewanie się. Jeśli w jakikolwiek sposób kogoś obrazimy, powinniśmy od razu prosić o wybaczenie.

Po trzecie, fundament zobowiązania. Bez względu na to, co się dzieje, zobowiązanie jest konieczne do przetrwania rodziny. We współczesnych społeczeństwach padają liczne głosy, że skoro małżeństwo się nie sprawdza, trzeba się rozwieść. Rozwód to nie rozwiązanie. Bóg jest rozwiązaniem. W modlitwie, czytaniu Słowa Bożego, mądrych radach ze strony przyjaciół chrześcijan i ludzi Kościoła można znaleźć pomoc.

Zanim weźmiesz ślub, pojednaj się z własną rodziną. Nie rozwiązane konflikty w rodzinie, w której przyszedłeś na świat, często znajdują odzwierciedlenie w relacjach z mężem, żoną, dziećmi, teściami... Poproś o przebaczenie tych, których obraziłeś i przebacz tym, którzy urazili Ciebie, bez względu na to, jak głęboko zostałeś zraniony. Jak Bóg nam przebaczył, tak samo powinniśmy przebaczyć innym.

Modlitwa

Boże, wiem jak ważne jest to, by mieć zdrową rodzinę. Pomóż mi pozostawać w zgodzie z rodzicami i rodzeństwem. Postanawiam traktować poważnie odpowiedzialność za założenie rodziny w sposób, który się Tobie podoba. Amen.
 

5.Przyjaźń.

Przyjaźń oddziałuje na nasze życie bardziej, niż jakikolwiek inny czynnik. Uczymy się jak rozwijać prawdziwe przyjaźnie, które będą wywierać pozytywny wpływ na całe nasze życie.

Gdybyś miał kłopot albo znalazł się w trudnej sytuacji, z kim chciałbyś porozmawiać o swoich problemach? Z nauczycielem, rodzicami? Większość nastolatków lubi rozmawiać z przyjaciółmi.

Kim jest przyjaciel? Mamy znajomych, kolegów, bliskich przyjaciół i przyjaciół od serca. Rozpoznajemy twarze znajomych i mówimy im po imieniu lub nazwisku. Kolegów zyskujemy, gdy nasz kontakt trwa jakiś czas. Bliskie przyjaźnie powstają, kiedy podzielamy swoje zainteresowania i wspólnie spędzamy czas przy niektórych zajęciach.

Każdy jednak pragnie i potrzebuje przyjaciół od serca. Oni pozostają z nami niezależnie od tego, co się wydarzy. Słuchają nas i są autentycznie zainteresowani tym, co dla nas najlepsze. Zawsze mówią nam prawdę, nawet jeśli jest czasami bolesna. Mogą to robić, bo zależy im na naszej pomyślności.

Kim są Twoi przyjaciele? Czy to zwykli znajomi, czy bliscy przyjaciele? Przyjaciele mogą nas czasem zawieść, jednak jedno jest pewne: Jezus chce być naszym Przyjacielem i jeśli przyjmiesz Jego przyjaźń, nigdy się nie rozczarujesz.

Modlitwa

Panie, potrzebuję przyjaciela, na którego mógłbym liczyć niezależnie od okoliczności. Powiedziałeś, że będziesz naszym przyjacielem i nigdy nas nie opuścisz. Czy zechciałbyś zostać tym przyjacielem, którego tak koniecznie potrzebuję? Dziękuję Ci, Jezu, za pewność tej obietnicy. Amen.
 

6. Sposób na sukces.

Każdy pragnie odnieść sukces. Czym jednak jest prawdziwe powodzenie? Odkryjmy w Słowie Bożym, jak osiągnąć sukces, który naprawdę się liczy.
Wielu młodych ludzi okazuje się zdezorientowanych i zagubionych. Inni wiedzą, co chcieliby zrobić z życiem, ale nie wiedzą jak. Niezależnie od okoliczności potrzebują ukierunkowania i poprowadzenia. Mogą im służyć rodzice, nauczyciele i bliscy przyjaciele, którym ufają.

Biblia to inne źródło osiągania w życiu sukcesu. Jezus powiedział, że jeśli szukamy najpierw królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, to otrzymamy wszystkie pozostałe, potrzebne nam rzeczy. Zbyt często normy sukcesu w naszym świecie mierzy się poprzez zdobyte przez nas wykształcenie, ilość pieniędzy w banku, wielkość domu, w którym mieszkamy, czy majątek osobisty.

Nie jest niczym złym posiadanie wysokiego wykształcenia, dobrej pracy i zdrowia. Jednak w dalszej perspektywie, na długo po tym jak odejdziemy z tego świata, ludzie będą pamiętać nas za to, jak traktowaliśmy innych, co zrobiliśmy ze swoim wykształceniem i pieniędzmi, a nie za to, ile tego czy owego było w naszym posiadaniu... Gdy umieramy, nie możemy nic zabrać ze sobą. Pozostanie to, co dobrego uczyniliśmy dla innych w imię Jezusa. Prawdziwy sukces daje się zmierzyć dopiero na końcu naszego życia w kategoriach duchowych.

Modlitwa

Boże, chciałbym żebyś był ze mnie zadowolony pod koniec życia, kiedy stanę przed Tobą twarzą w twarz. Będę pilnie się uczyć i wytrwale pracować, aby osiągnąć sukces w tym życiu. Rozumiem jednak, że muszę swoją wiedzę, i to, co posiadam, wykorzystywać w celu pomocy innym, którzy mają mniej niż ja szczęścia. Udziel mi całej pomocy, jakiej potrzebuję, oraz mądrości, żeby dobrze zarządzał wszystkimi zasobami i zdolnościami jakie mam, a także pokory, bym traktował innych w taki sposób, jak sam chcę być traktowany. Amen.
 

7.Mądrość.

Istnieje pewien czynnik, który wyróżnia nas spośród otoczenia - to mądrość. We własnym życiu możemy dojść do mądrości poprzez studiowanie i zachowywanie Przykazań Bożych.

Gdyby w czarodziejski sposób mogło się spełnić jedno Twoje życzenie, co by to było? Być bogatym? Być sławnym? Nie ma z pewnością nic złego w tym, że jest się bogatym, czy sławnym. Istnieje jednak coś daleko ważniejszego niż te sprawy. To mądrość.

W jaki sposób ktoś nabiera mądrości? Nie da się jej, oczywiście, kupić ani odziedziczyć. Jezus udziela nam najlepszej, jaką znamy, nauki jak zostać mądrym. Biblia mówi, że jako dziecko wzrastał On w mądrości i latach oraz w łasce u Boga i u ludzi. Znał wagę szanowania rodziców, stawiania Boga na pierwszym miejscu w życiu oraz rozumienia zasad podanych w Słowie Bożym.

Jezus uczył, że mądrość idzie w parze z budowaniem swego domu na trwałym fundamencie. Człowiek mądry buduje swoje życie na skale, nie na piasku. Gdy nadejdą kłopoty, a bez wątpienia wszyscy będziemy doświadczać w swoim życiu prób, nasz dom przetrwa, jeśli zostanie zbudowany na fundamencie Boga i osobistego związku z Jezusem Chrystusem.

W miarę wzrastania w mądrości nauczymy się dokonywać właściwych wyborów, których skutki będą trwać przez całe życie. Nie trzeba być starym, by być mądrym, zaś starszy wiek niekoniecznie oznacza, że ktoś jest mądry. Młoda osoba jednak okazuje się mądra, jeżeli zawsze prosi i szanuje rady ludzi starszych, którzy mają większe doświadczenie.

Mądrość nie polega tylko na poznaniu rozumem, lecz również na rozumieniu sercem. Przywódcy religijni z czasów Jezusa mieli trudności ze zrozumieniem wielu Jego nauk, gdyż próbowali wszystko rozstrzygnąć za pomocą swych umysłów. On nauczał, że jeśli nasze serca stwardnieją, to nigdy nie zrozumiemy nawet najbardziej podstawowych prawd duchowych. Jeżeli poświęcimy się studiowaniu Słowa Bożego, zachowując serce otwarte na przesłanie, jakie one zawierają, to będziemy nabywać mądrości.

Modlitwa

Kochany Boże, wiem, jak ważne jest bycie mądrym. Pomóż mi zrozumieć życie w duchowej perspektywie, a nie tylko umysłem. Amen.
 

8.Wyzwania przyszłości.

Co nas czeka? Czy można poznać przyszłość? Nasze decyzje oraz to, jak żyjemy i postępujemy dziś, pomagają kształtować własną przyszłość.

"Zajmę się tym jutro", "Będę się tym martwić później", "Mam zamiar dzisiaj wyciągnąć z życia co się da, bo jutro może nie będę mógł tego zrobić"...

W ten sposób myśli obecnie większość ludzi. Naukowcy ostrzegają przed niebezpieczeństwami grożącymi naszemu światu. Mimo to nadal zanieczyszczamy i narażamy nasz ekosystem. Lekarze przestrzegają przed skutkami palenia tytoniu dla naszych organizmów, a ludzie wciąż palą. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ ludzie pragną natychmiastowego zaspokojenia, a nie zastanawiają się zbyt często nad przyszłymi konsekwencjami swych czynów.

Wszyscy ludzie lubią myśleć o przyszłości. Wśród wielu ludzi na całym świecie astrologia i horoskopy cieszą się dużą popularnością. Jednak najlepszym sposobem przygotowania się do przyszłości jest przeżycie każdego dnia w taki sposób, by potem niczego nie żałować. Na naszą przyszłość wpływają nie tylko najważniejsze decyzje i wybory w życiu. Często o tym, jak będzie wyglądać przyszłość, decyduje cała seria drobnych wyborów, jakich codziennie dokonujemy.

Oczywiście nie mamy wpływu na wiele rzeczy, które będą mieć miejsce w przyszłości. Główną rolę często odgrywają okoliczności. Jednak, jeśli skoncentrujemy się na sprawach, nad którymi możemy panować, takich jak nasza postawa, dobór przyjaciół, nauka i praca odpowiednio do pełnych zdolności i umiejętności, to możemy mieć udział w pokierowaniu swoją przyszłością.

Chyba jedyną sprawą dotyczącą przyszłości, którą rodzaj ludzki nie jest w stanie w ogóle objąć, jest śmierć człowieka. Mimo to, ufając Bogu, możemy mieć pewność Jego opieki i kierowania naszą przyszłością. Jeśli podążamy za Jezusem Chrystusem i Jego nauczaniem, to obietnica, którą uczynił wobec swych pierwszych wyznawców, jest nadal aktualna dla nas."A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata" /Mt 28,20/

Modlitwa

Drogi Boże, rozumiem, że nie potrafię zapanować nad wieloma sprawami związanymi z przyszłością. Pomóż mi, proszę, żyć na co dzień ze świadomością, że to, jak żyję dzisiaj, ma wpływ na moją przyszłość. Ufam Tobie co do jutra, a moje zaufanie i wiarę, składam w Twoje dłonie. Amen.
Poprawiony: sobota, 19 kwietnia 2008 17:35
 
Copyright ©2007-2021 by Parafia NSPJ Olsztyn. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.