Wyszukaj


Msze Św. codzienne

 • 6:30
 • 7:00
 • 7:30
 • 18:00

Msze Św. niedzielne od roku 2020:

 • 6:30
 • 8:00
 • 9:30
 • 11:00 – SUMA, w II i IV niedziele miesiąca - CHRZTY
 • 12:30 – Z UDZIAŁEM DZIECI
 • 14:00
 • 17:00 – AKADEMICKO-MŁODZIEŻOWA
 • 19:00

Kurs przedmałżeński w roku 2020


 • I kurs:

18.02., 25.02., 03.03., 10.03., 17.03., 24.03., 31.03., 07.04.

 • II kurs:

08.09., 15.09., 22.09., 29.09., 06.10., 13.10., 20.10., 27.10

 • Kurs odbywa się w wtorki o 19:00 w auli starego domu parafialnego


Kancelaria:

 • wtorek – piątek 10:00 – 12:00 oraz 16:00 – 18:00
 • sobota 10:00 – 12:00
W okresie wakacyjnym:
 • wtorek - piątek 16:00 - 18:00

Telefon:

 • kancelaria i wikariat:
  +48 89 527 26 02
 • tel. dyżurny:
  +48 517 401 639

Poważne Sprawy, Poważne Odpowiedzi

Grzechy wobec bliźniego
Wpisany przez Autor nieznany   
sobota, 19 kwietnia 2008 18:15

Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego


Grzechem jest:
 • przechodzić obojętnie obok potrzeb i cierpień ludzkich
 • nosić w sercu gniew i nienawiść, żyć w niezgodzie bez podejmowania prób pojednania, żywić w sobie ducha zemsty i odwetu
 • znieważać ludzi epitetami, przekleństwami, gestami, czynami
 • szargać opinię drugiej osoby przez obmowy, plotki, posądzenia, podejrzenia, oszczerstwa, donosy
 • nie odwoływać niesłusznych zarzutów, nie naprawiać szkód moralnych i materialnych
 • pozywać przed sąd lub kolegium bez słusznej sprawy
 • nie dawać możliwości samoobrony "oskarżonemu" lub "osądzonemu"
 • "wykańczać" swoich przeciwników lub ludzi niemiłych, wykorzystując swoje stanowisko, znajomości itp
 • traktować pracowników jako bezosobową siłę roboczą, nie służyć im pomocą, radą - pogardzać innymi z racji niższego wykształcenia, stanowiska, innej religii, narodowości, rasy
 • załatwiać sprawy poza kolejką
 • nie ustępować miejsca osobom starszym, chorym lub słabym
 • przychodzić nie w porę, wykorzystywać dobroć i gościnność innych, zanudzać swoimi sprawami i gadulstwem, nie chcieć i nie umieć słuchać innych
 • nie szukać okazji by ludziom pomagać, sprawić im radość, nieść pokój i miłość
 • nie walczyć z egoizmem i pychą

Miłość narzeczeńska

 • nie odróżniać miłości od pożądania
 • podzielać poglądy o "próbnych" pożyciach przedmałżeńskich, wymagać ich lub propagować jako "dowód" miłości
 • nie brać odpowiedzialności za osobę, której wyznało się swą miłość lub co do której nie żywi się wzajemnego uczucia miłości, redukując daną osobę do przedmiotu użycia i dostarczenia zmysłowej przyjemności
 • namawiać do pożycia cielesnego lub stwarzać ku temu okazje przez podniecające zabawy, pieszczoty, autostop, wycieczki we dwoje, lekturę, filmy pornograficzne, nieprzyzwoite żarty itp
 • ośmieszać dziewictwo i czystość
 • nie dbać o skromność ubioru
 • deprawować osoby nieletnie
 • wykorzystywać chwile słabości drugiej osoby, usprawiedliwiając się, że "ona tego chciała"
 • szantażować opuszczeniem, zerwaniem narzeczeństwa, jeśli nie da "dowodu miłości"
 • namawiać do zabójstwa nienarodzonego dziecka, dopuszczać się aborcji
 • dążyć do małżeństwa pomimo schorzeń mogących genetycznie obciążyć potomstwo
 • nie przygotowywać sie na płaszczyźnie religijno-moralnej oraz materialnej do życia w małżeństwie i rodzinie
 • nie przepajać miłości erotycznej miłością Boga przez wspólne uczestniczenie we Mszy św., przyjmowanie sakramentów

Miłość małżeńska i życie seksualne w małżeństwie

 • traktować małżeństwo jako czysto prawny, a nie osobowy i sakramentalny związek dwojga ludzi sobie równych
 • dysponować sobą, zdrowiem, wartościami moralnymi i materialnymi bez liczenia się ze współmałżonkiem
 • zaniedbywać na co dzień wobec współmałżonka oznak delikatności, miłości, wymogów grzeczności i kultury
 • jednostronnie, arbitralnie i despotycznie załatwiać sprawy rodziny i domu
 • uchylać się od czynnego udziału w spełnianiu prac i posług domowych, przeceniać własny wkład w dobro wspólne
 • poniżać swą godność, zakłócać spokój i ład pożycia małżeńskiego nadużywaniem alkoholu
 • podnosić głos, stwarzać klimat napięć i niepokoju, ulegać irytacji
 • obrażanie się i dąsanie
 • maltretować fizycznie lub moralnie współmałżonka
 • w konfliktach widzieć winę tylko współmałżonka
 • przypominać i wypominać grzechy przeszłości, niedotrzymane obietnice itp.
 • za wszelką cenę dążyć do wykazania i przeprowadzenia "swojej" racji
 • cieszyć się z upokorzenie i porażek współmałżonka
 • nie interesować się pracą zawodową i sukcesami współmałżonka
 • nie znajdować słowa uznania i pochwały za wkład pracy, sukcesy i gusty współmałżonka
 • przesadnie chwalić inne żony lub mężów wobec współmałżonka
 • nie zdobywać się na uśmiech i humor nawet pomimo zmęczenia i kłopotów
 • trawić czas na spotkania koleżeńskie, gry , rozrywki kosztem rodziny
 • poświęcać rodzinę dla innych zajęć
 • nie mieć czasu dla żony, męża i dzieci
 • nie dbać o wspólne imprezy i rozrywki : wczasy, wycieczki, teatr, kino, odwiedziny
 • nie otaczać należytą troską chorego lub cierpiącego współmałżonka
 • zaniedbywać należne obowiązki względem rodziny, współmałżonka, odmawiać szacunku jego rodzicom, krewnym, wydawać o nich ujemne sądy, wyrażać się z lekceważeniem, nie szanować uczuć miłości u swego współmałżonka do swych rodziców, krewnych
 • nie dążyć do stworzenia w małżeństwie wspólnoty materialnej
 • trwonić nieodpowiedzialnie pieniądze na zbyteczne sprawy: alkohol, stroje, przyjęcia
 • zaniedbywać wspólną modlitwę, wspólne uczestniczenie we Mszy św., wspólne przystępowanie do sakramentów świętych
 • szukać w małżeństwie tylko przeżyć zmysłowych
 • w pożyciu małżeńskim nie liczyć się ze stanem psychicznym i fizycznym współmałżonka, nie znać naturalnej metody poczęć, zmuszać do używania środków antykoncepcyjnych lub samemu je używać
 • nie liczyć się z kulturą, skromnością i delikatnością, przyjmować i narzucać postawy, czynności i gesty uwłaczające godności człowieka i chrześcijanina
 • z egoizmu, małoduszności i wygodnictwa ograniczać ilość potomstwa
 • traktować sprawę dzietności rodziny jako autonomiczną, prywatną, bez rozliczeń z Bogiem
 • źle wyrażać się o rodzinach wielodzietnych
 • odmawiać bez powodu pożycia małżeńskiego
 • zatruwać siebie i współmałżonka zazdrością i nieuzasadnionymi podejrzeniami
 • nawiązywać flirty, uprawiać stosunki pozamałżeńskie
 • straszyć współmałżonka rozwodem lub naprawdę do niego dążyć
 • po rozwodzie cywilnym wstępować w nowe związki małżeńskie
 • nie chcieć przebaczyć i pojednać się po grzechu wiarołomstwa
 • nie dziękować nigdy Bogu za radość życia i pożycia małżeńskiego

Miłość rodziców względem dzieci

 • budzić nowe życie pomimo schorzeń, w stanie podniecenia alkoholowego, w trudnych i niezwykłych okolicznościach zewnętrznych
 • nie okazywać zainteresowania i czułości dziecku po urodzeniu
 • nie starać się o prawidłowy rozwój fizyczy i umysłowy dziecka
 • ograniczać troskę o dziecko tylko do zaspokojenia jego potrzeb materialnych
 • nie troszczyć się o religijno-moralne wychowanie dzieci, nie posyłać ich na naukę religii, nie dawać im dobrego przykładu
 • nie interesować się twórczością i sprawami szkolnymi dziecka, nie znajdować czasu na rozmowy, spacery , wycieczki z dziećmi
 • nie interesować się z kim dzieci utrzymują kontakty towarzyskie
 • przeklinać dzieci, obrzucać je nieprzyzwoitymi epitetami, wyrażeniami, porównaniami, poniżać dzieci
 • nie tworzyć w domu atmosfery miłości, bezpieczeństwa
 • urządzać w domu rodzinnym awantury, kłótnie, libacje alkoholowe, opowiadać nieprzyzwoite żarty, wyśmiewać się z rzeczy religijnych
 • pozwalać nieletniemu dziecku na picie alkoholu, palenie tytoniu
 • zezwalać na oglądanie filmów przeznaczonych wyłącznie dla dorosłych
 • być surowym w wymaganiach i karaniu, albo zbyt słabym i pobłażliwym, tolerować u dzieci fałszywe poglądy i złe postępowanie
 • nie szanować indywidualnej osobowości dziecka
 • w ogóle nie dbać o zbudowanie hierarchii wartości
 • nie dążyć do wytworzenia klimatu, w którym rozwija się i dojrzewa wielokształtna miłość Boga i człowieka
 • wywierać nacisk na wybór studiów, stanu czy zawodu dziecka według własnych upodobań i ambicji
 • zabraniać, utrudniać lub zmuszać dziecko do małżeństwa
 • dążyć do skłócenia lub rozbicia małżeństwa dziecka
 • nie modlić się za swoje dzieci

Miłość dzieci względem rodziców

 • nie szanować rodziców, odmawiać im szczerości, uległości, okłamywać ich, podnosić na nich rękę, przeklinać lub ubliżać im słowem, gestem
 • nie współczuć rodzicom w ich cierpieniach
 • nie troszczyć się o rodziców chorych, starych i niedołężnych, nie odwiedzać ich, nie pisać listów itp
 • wstydzić się swoich rodziców
 • szargać opinię rodziny
 • opowiadać o wadach rodziców
 • zagarniać lub wyłudzać na osobisty użytek majątek rodzinny bez liczenia się z potrzebami pozostałych członków rodziny
 • zaniedbywać lub nie odwiedzać mogił swoich rodziców
 • nie modlić się za rodziców żywych i umarłych

Życie i zdrowie

 • stać się przyczyną pośrednią lub bezpośrednią śmierci człowieka narodzonego lub nienarodzonego
 • uchylać się od odpowiedzialności materialnej wobec tych, którzy zostali dotknięci utratą bliskiego człowieka spowodowaną przez nas
 • popierać przerywanie ciąży
 • pochwalać przerywanie ciąży, zabójstwa, wojny
 • narażać kogoś bez potrzeby na ryzyko utraty życia albo zdrowia, na trwałe lub okresowe kalectwo, na niebezpieczeństwo zatrucia, zakażenia, AIDS
 • zaniedbywać higienę osobistą, higienę pomieszczenia i miejsca pracy
 • prowadzić pojazdy bez przestrzegania przepisów drogowych, po spożyciu alkoholu, z nadmierną szybkością
 • narażać siebie i innych na niebezpieczeństwo nieprawidłowym zachowaniem się na jezdni

Prawo do własności

 • przywłaszczać sobie jakąkolwiek własność prywatną lub społeczną
 • korzystać ze środków lokomocji bez posiadania lub kasowania biletu
 • niszczyć własność społeczną lub prywatną
 • przywłaszczać sobie cudze prace i cudze zasługi
 • uprawiać nieuczciwość i oszustwo
 • nieuczciwie i niesolidnie pracować
 • przychodzić do pracy nietrzeźwym lub niewypoczętym, skracać czas pracy przez spóźnianie się albo wcześniejsze wychodzenie
 • zdobywać zwolnienia lekarskie poza chorobą
 • nie dotrzymywać terminów wykonania pracy lub płatności
 • nie rozliczać się z pieniędzy prywatnych i społecznych
 • domagać się łapówek, przyjmować łapówki
 • zatrzymywać, opóźniać lub uszczuplać należną zapłatę pracownikom
 • nie ubezpieczać swoich pracowników
 • "robić pieniądze" bez pracy (tzn. np. zabierać pieniądze należne innym za ich pracę, samemu nie mając udziału w tej pracy)
 • zatrzymywać zbyt długo pożyczone przedmioty, "zapominać" o ich oddawaniu

Prawo do prawdy i wolności

 • kłamać, oszukiwać, tendencyjnie informować
 • fałszować naukę, przemilczać istotne fakty, uogólniać
 • milczeć z bojaźni lub wygodnictwa, gdy trzeba dać świadectwo prawdzie i sprawiedliwości
 • podchodzić do ludzi z obłudą i pochlebstwem
 • łamać tajemnicę zawodową, tajemnicę korespondencji, rozmów telefonicznych, mimo woli podsłuchanej spowiedzi
 • zmuszać kogoś groźbami, dyskryminacją
 • trudnić się podsłuchiwaniem, podglądaniem, donosicielstwem
 • nie szanować czyjejś prywatności, przekonań i praktyk reliogijnych
 • ograniczać swobodę społecznego i publicznego wyznawania przekonań religijnych
 • udaremniać albo ograniczać spełnianie lub korzystanie z posług religijnych
 • zakazywać wypełnianie obowiązków religijnych
Poprawiony: niedziela, 15 kwietnia 2012 17:45
 
Copyright ©2007-2021 by Parafia NSPJ Olsztyn. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.