Wyszukaj


Msze Św. codzienne

 • 6:30
 • 7:00
 • 7:30
 • 18:00

Msze Św. niedzielne od roku 2020:

 • 6:30
 • 8:00
 • 9:30
 • 11:00 – SUMA, w II i IV niedziele miesiąca - CHRZTY
 • 12:30 – Z UDZIAŁEM DZIECI
 • 14:00
 • 17:00 – AKADEMICKO-MŁODZIEŻOWA
 • 19:00

Kurs przedmałżeński w roku 2020


 • I kurs:

18.02., 25.02., 03.03., 10.03., 17.03., 24.03., 31.03., 07.04.

 • II kurs:

08.09., 15.09., 22.09., 29.09., 06.10., 13.10., 20.10., 27.10

 • Kurs odbywa się w wtorki o 19:00 w auli starego domu parafialnego


Kancelaria:

 • wtorek – piątek 10:00 – 12:00 oraz 16:00 – 18:00
 • sobota 10:00 – 12:00
W okresie wakacyjnym:
 • wtorek - piątek 16:00 - 18:00

Telefon:

 • kancelaria i wikariat:
  +48 89 527 26 02
 • tel. dyżurny:
  +48 517 401 639

Poważne Sprawy, Poważne Odpowiedzi

O grzechu
Wpisany przez Autor nieznany   
sobota, 19 kwietnia 2008 18:01

Każdemu, po przemyśleniu niech posłuży ku zbawieniu


CO TO JEST GRZECH?

Grzech- jest to dobrowolne i świadome przekroczenie przykazania Bożego lub kościelnego. Grzech polega więc na nieposłuszeństwie i wynoszeniu własnej woli ponad wolę Bożą. Grzech może być ciężki, czyli śmiertelny, albo lekki, czyli powszedni.
Grzech ciężki popełnia człowiek wtedy, gdy przekracza przykazania: 1) w ważnej rzeczy- jest to tzw. materia wielka, 2) zupełnie świadomie i 3) całkowicie dobrowolnie.
Grzech lekki popełnia człowiek wtedy, gdy przekracza przykazania: 1) w małej rzeczy, 2) bez całkowitej świadomości, 3) bez całkowitej dobrowolności

SKUTKI GRZECHU

Grzech ciężki ( śmiertelny ) jest całkowitym odwróceniem się człowieka od Boga, od celu ostatecznego. Pozbawia duszę łaski uświęcającej, która stanowi nadprzyrodzone życie duszy. Zrywa wspólnotę z Bogiem i wyrządza krzywdę Kościołowi. Jest największym nieszczęściem człowieka. Człowiek przestaje być dzieckiem Bożym, traci wszystkie zasługi za dobre uczynki dawniej wykonane i nie może osiągnąć nowych zasług. Kto umiera w ciężkim grzechu, jest odrzucony od Boga na wieki, czyli zostaje potępiony. Jest to kara wieczna. Ponieważ grzech ciężki jest tragedią dla człowieka, dlatego należy w swoim rachunku sumienia dokładnie rozważyć najpierw wielkość materii danego grzechu, następnie stan świadomości przed lub w czasie popełniania tegoż grzechu przy równoczesnym uwzględnieniu stanu swej dobrowolności.

Grzech lekki ( powszedni ) osłabia naszą łączność z Bogiem i pomniejsza świętość Kościoła, ale nie pozbawia człowieka stanu łaski

Należy się mieć na baczności przed zbyt formalistycznym traktowaniem swoich grzechów, mówiąc sobie np: "Wyspowiadam się i wszystko bedzie załatwione". Tak bynajmniej nie jest, bo za każdy grzech, również ten, który został już wyznany na spowiedzi, człowiek poniesię karę tu na ziemi albo w czyśćcu po śmierci. Innym niebezpieczeństwem dla człowieka jest szatańskie nastawienie na segregowanie grzechów, tzn unikanie tylko grzechów ciężkich, a lekceważenie grzechów lekkich. Dla przykładu rozważmy słowa Pana Jezusa potępiające tych, którzy w swoim życiu nie czynili uczynków miłosierdzia: "Idźcie precz ode Mnie przeklęci, w ogień wieczny, albowiem łaknąłem, a nie nakarmiliście Mnie" lub: "Odstąpcie ode Mnie wszyscy, którzy czynicie nieprawość" Należy zatem każdy grzech traktować jako nieprawość, czy to grzech ciężki czy lekki. Takie bowiem nastawianie jest bezpiecznym trwaniem w bojaźni Bożej i właściwą dyspozycją do uzyskania od Boga przebaczenia i odpuszczenia wszystkich grzechów.


5 WARUNKÓW DOBREJ SPOWIEDZI

1) zrobić dobry rachunek sumienia
2) wzbudzić w sobie żal za popełnione grzechy
3) szczerze postanowić poprawę
4) szczerze wyznać grzechy na spowiedzi
5) dokonać zadośćuczynienia

Pan Bóg bez żalu nie odpuszcza nigdy żadnego grzechu osobistego!!!

GRZECHY CUDZE

Grzech cudzy popełnia ten, kto innych naraża na grzech. Te grzechy zdarzają się bardzo często i popełnia je każdy człowiek wtedy gdy:
1.Pobudza do grzechu np. przez nieskromny ubiór, rozgniewanie, złe mówienie, złe zachowanie itp.
2.Radzi do grzechu np. do złodziejstwa, oszustwa, usuwania ciąży itp.
3.Nakazuje popełnić grzech np. dzieciom, domownikom, podwładnym
4.Milczy na grzech bliźniego np. żeby mieć spokój
5.Zezwala popełnić grzech
6.Pomaga popełnić grzech np. przy rabunku
7.Nie karze grzechu np. popełnionego przez dzieci, podwładnych
8.Broni grzechu
9.Pochwala grzech

GRZECHY GŁÓWNE

Są najbardziej niebezpieczne, ponieważ burzą w zasadniczy sposób moralność, przeradzając się łatwo w groźne i nieuleczalne nałogi, które prowadzą do najcięższych zbrodni ( zabójstwo, bałwochwalstwa, utraty wiary, samobójstwa). Należy szczególnie śledzić te grzechy w swoim postępowaniu.


1.Pycha- jest to wynoszenie się ponad innych: w myślach, mowie i czynie. Człowiek pyszny łatwo odmówi posłuszeństwa Bogu
2.Chciwość- ujawnia się u człowieka jako pogoń za niesprawiedliwym zyskiem i jako skąpstwo
3.Zazdrość- rodzi niechęć do ludzi, którym się dobrze powodzi. Tym właśnie ludziom zazdrośnik próbuje zaszkodzić
4.Nieczystość- por. VI Przykazanie Boże
5.Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu- kto je ponad miarę, staje się chory, ociężały i zmysłowy. Picie alkoholu w celu upicia się jest grzechem ciężkim
6.Gniew- zdarza się najczęściej u pyszałków. Człowiek , który lekceważy ten grzech w sobie, dopuszcza się wielu grzechów niesprawiedliwości przez zniewagi, rozsiewanie strachu, niszczenie przyjaźni, majątku itp
7.Lenistwo- jest najbardziej niebezpiecznie w dziedzinie własnego uświęcania np. przez zaniedbywanie praktyk religijnych... Innym przejawem lenistwa jest lekceważenie swoich obowiązków


GRZECHY PRZECIWKO DUCHOWI ŚW.

1.Grzeszyć zuchwale w nadziei miłosierdzia Bożego
2.Wątpić w łaskę i przebaczenie Boże
3.Sprzeciwiać się jakiejś chrześcijańskiej prawdzie
4.Bliźniemu łaski Bożej zazdrościć lub zwalczać praktyki religijne
5.Zatwardziałość wobec natchnień Ducha Świętego
6.Odkładanie pokuty aż do śmierci

GRZECHY WOŁAJĄCE O POMSTĘ DO NIEBA

1.Umyślne zabójstwo
2.Grzech sodomski- są to grzechy nieczyste, przeciwne naturze np. homoseksualizm
3.Uciskanie ubogich, sierot, wdów
4.Zatrzymywanie zapłaty pracownikom

GRZECHY ZANIEDBANIA

Względem duszy:

1. Nie upomniałem grzeszących
2. Nie pouczałem nie umiejących
3. Wątpiącym nie użyczyłem dobrej rady
4. Nie pocieszałem strapionych
5. Nie chciałem krzywdy cierpliwie znosić
6. Nie chciałem urazów chętnie darować
7. Nie modliłem się za żywych, ani za zmarłych

Względem ciała:

1. Nie nakarmiłem głodnego
2. Nie napoiłem spragnionego
3. Nie użyczyłem gościny komuś w wielkiej potrzebie
4. Nie wspomogłem kogoś w wielkiej potrzebie
5. Nie pocieszałem więźniów
6. Nie odwiedzałem chorych, starych
7. Przyczyniłem się do niegodziwego pogrzebu

Przyczyny złego spowiadania się:

- Zbyt długa przerwa
- Powierzchowny rachunek sumienia
- Lekceważenie okazji do grzechu i pobłażliwość w powtarzaniu niektórych grzechów
- Zaniedbywanie naprawienia wyrządzonej szkody i wynagrodzenia krzywd

"NAWRACAJCIE SIĘ, BO BLISKIE JEST KRÓLESTWO NIEBIESKIE!"
Poprawiony: wtorek, 12 października 2010 15:53
 

Komentarze  

 
-10 #1 Aga 2010-10-12 14:41
Szkoda że nie napisali dlaczego grzech jest największym nieszczęściem człowieka przyda mi się do wypracowania. 8)
 
Copyright ©2007-2021 by Parafia NSPJ Olsztyn. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.