Wyszukaj


Msze Św. codzienne

 • 6:30
 • 7:00
 • 7:30
 • 18:00

Msze Św. niedzielne od roku 2020:

 • 6:30
 • 8:00
 • 9:30
 • 11:00 – SUMA, w II i IV niedziele miesiąca - CHRZTY
 • 12:30 – Z UDZIAŁEM DZIECI
 • 14:00
 • 17:00 – AKADEMICKO-MŁODZIEŻOWA
 • 19:00

Kurs przedmałżeński w roku 2020


 • I kurs:

18.02., 25.02., 03.03., 10.03., 17.03., 24.03., 31.03., 07.04.

 • II kurs:

08.09., 15.09., 22.09., 29.09., 06.10., 13.10., 20.10., 27.10

 • Kurs odbywa się w wtorki o 19:00 w auli starego domu parafialnego


Kancelaria:

 • wtorek – piątek 10:00 – 12:00 oraz 16:00 – 18:00
 • sobota 10:00 – 12:00
W okresie wakacyjnym:
 • wtorek - piątek 16:00 - 18:00

Telefon:

 • kancelaria i wikariat:
  +48 89 527 26 02
 • tel. dyżurny:
  +48 517 401 639

Poważne Sprawy, Poważne Odpowiedzi

O samej spowiedzi słów kilka...
Wpisany przez Autor nieznany   
sobota, 19 kwietnia 2008 17:54

"Zmiłuj się nade mną, Boże, w miłosierdziu swoim, w ogromie swej litości zgładź nieprawość moją. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego. Uznaję bowiem nieprawość swoją, a grzech mój jest zawsze przede mną." /Ps 50/

 

Istotnym warunkiem spotkania z Chrystusem w Sakramencie Pokuty, jest żal za grzechy. Poprzedza go uświadomienie sobie moralnego zła w swym postępowaniu, czyli rachunek sumienia. Z postawą żalu łączy się ściśle postanowienie poprawy, czyli zastosowania środków, które cierpliwie stosowane, pozwolą nam z czasem wyjść z grzechów i utrwalić się w dobrym. Tak przygotowani wyznajemy swe grzechy człowiekowi, który mocą sakramentu kapłaństwa uobecnia Chrystusa - Kapłana. Jego zadaniem jest osądzenie naszych grzechów i naszej postawy, oraz poprzez słowa rozgrzeszenia odtworzenie w nas łaski Misterium Paschalnego: śmierci dla grzechu i powstania do nowego życia. Dokonuje sie w ten sposób zjednoczenie nas z Chrystusem, a jednocześnie zostajemy pojednani z Ludem Bożym, który jest Ciałem Mistycznym Chrystusa. Pojednani z Bogiem i ludźmi pragniemy zadośćuczynić za nasze grzechy, wykonując czyny pokutne nakazane przez spowiednika.
 
Przygotowanie do Spowiedzi Świętej zacznij od modlitwy do Ducha Świętego. Zastanów się, kiedy przystąpiłeś ostatni raz do tego sakramentu i jak go odbyłeś. Jeżeli wówczas zapomniałeś wyznać jakieś grzechy lub nie wypełniłeś pokuty zadanej przez kapłana, powiedz to na początku obecnej spowiedzi. Zastanów się też, czy naprawiłeś zło wyrządzone poprzednimi grzechami. Następnie zastanów się nad swoim życiem i szczerze zdaj sobie sprawę z tego, co ci wyrzuca sumienie. W sprawach ważnych trzeba sobie przypomnieć i wyznać liczbę popełnionych złych uczynków. Chodzi tutaj zazwyczaj o grzechy ciężkie. Ponadto niektóre okoliczności mogą powiększyć uczynione zło, lecz mogą też uczynić je mniejszym. Wyznanie liczby nie jest jednak najważniejsze: wzbudź akt żalu, najważniejszy jest bowiem żal i postanowienie wytrwania w dobrym z pomocą łaski Bożej, oraz uczciwy zamiar naprawienia uczynionego zła. Rachunek sumienia trzeba zrobić starannie, ale bez niepokoju o to, czy wszystko przy wyznaniu grzechów będziesz pamiętał. Dlatego nie należy zapisywać grzechów na kartce. Rachunek sumienia to przecież rozmowa z Ojcem, który cię kocha i którego ty chcesz kochać. Przy wyznaniu posługuj się konkretami, nazywaj rzeczy po imieniu, mów szczerze, prosto, zachowaj wiarę w siebie i ufność w Boga. Pamiętaj, że wyznajesz grzechy w obliczu umierającego za grzechy ludzkie Chrystusa, który chce je zgładzić Krwią swoją. Postanowienie poprawy powinno być bardzo konkretne: zrobię tę określoną czynność, w tych okolicznościach będę tak postępował itp. Praca nad sobą wymaga zawsze cierpliwości, dlatego postanów sobie, że nie będziesz się zrażał niepowodzeniami. Moralna sprawność czynienia dobra jest zawsze owocem wytrwałego wysiłku.
 

Modlitwa do Ducha Świętego przed rachunkiem sumienia

Przyjdź Duchu Święty, Duchu światła i prawdy, który przenikasz tajemnice serca ludzkiego, przed którym nie ma nic skrytego; przyjdź i oświeć mój rozum, abym przypomniał sobie swoje grzechy i poznał ich złość. Przyjdź i skrusz moje serce, abym za te grzechy szczerze żałował, a wolę umocnij do powzięcia skutecznego postanowienia poprawy. Najświętsza Panno, święty Aniele Stróżu i wszyscy moi święci Patronowie, wyproście mi łaski potrzebne do poznania, czym obraziłem Najświętszego Boga. Amen.

Akt żalu

Ojcze miłosierdzia, czym odpłaciłem Tobie za Twoją miłość? Grzechami, zaniedbaniem, niewdzięcznością. Obym był nigdy nie zgrzeszył! Żałuję z całego serca za wszystkie grzechy, którymi obraziłem Ciebie, mojego Stworzyciela i Odkupiciela. Żałuję, że znieważyłem Ciebie, Dobro najwyższe i najgodniejsze miłości. Żałuję, że zmarnowałem zasługi męki mojego Zbawiciela i zdeptałem Krew za mnie przelaną. Żałuję, że obraziłem sprawiedliwość Twoją, Panie i zasłużyłem na słuszną karę. Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i przeciw Tobie. Nie jestem godzien nazywać się dzieckiem Twoim. Brzydzę się wszystkimi grzechami i odwracam się od nich. Mocno postanawiam przy pomocy łaski Twojej unikać wszystkich grzechów i okazji do nich. Najświętsza Panno, Aniele Stróżu mój i moi święci Patronowie, wyproście mi u Boga przebaczenie moich grzechów. Amen.

Modlitwa przed przystąpieniem do konfesjonału

Racz mnie wesprzeć, o najmiłosierniejszy dusz ludzkich Sędzio, Jezu Chryste, ażebym w kapłanie, któremu idę wyznać moje winy, widział jedynie Twego zastępcę i z całą szczerością dziecięcia, które na łono Ojca wrócić pragnie, nie zataił najmniejszego grzechu mej duszy. Amen.

Modlitwa po spowiedzi

Panie Jezu Chryste! Proszę Cię, aby dla zasług błogosławionej zawsze Panny, Matki Twojej, Maryi i Wszystkich Świętych, ta spowiedź była Ci wdzięczną i przyjemną. Dziękuję Ci, że odpuściłeś mi grzechy moje, przyjąłeś do łaski i przywróciłeś prawo do nieba. Błagam Cię najpokorniej o łaskę do pokuty, poprawy i wytrwania w dobrym do końca życia. Amen.
Poprawiony: sobota, 19 kwietnia 2008 17:59
 
Copyright ©2007-2021 by Parafia NSPJ Olsztyn. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.