Wyszukaj


Msze Św. codzienne

 • 6:30
 • 7:00
 • 7:30
 • 18:00

Msze Św. niedzielne od roku 2020:

 • 6:30
 • 8:00
 • 9:30
 • 11:00 – SUMA, w II i IV niedziele miesiąca - CHRZTY
 • 12:30 – Z UDZIAŁEM DZIECI
 • 14:00
 • 17:00 – AKADEMICKO-MŁODZIEŻOWA
 • 19:00

Kurs przedmałżeński w roku 2020


 • I kurs:

18.02., 25.02., 03.03., 10.03., 17.03., 24.03., 31.03., 07.04.

 • II kurs:

08.09., 15.09., 22.09., 29.09., 06.10., 13.10., 20.10., 27.10

 • Kurs odbywa się w wtorki o 19:00 w auli starego domu parafialnego


Kancelaria:

 • wtorek – piątek 10:00 – 12:00 oraz 16:00 – 18:00
 • sobota 10:00 – 12:00
W okresie wakacyjnym:
 • wtorek - piątek 16:00 - 18:00

Telefon:

 • kancelaria i wikariat:
  +48 89 527 26 02
 • tel. dyżurny:
  +48 517 401 639

Poważne Sprawy, Poważne Odpowiedzi

Dla kogo są charyzmaty?
Wpisany przez Autor nieznany   
wtorek, 15 kwietnia 2008 07:36
CHARYZMATY SĄ DLA WSZYSTKICH. Ogłosił to uroczyście św. Piotr, jako głowa Kościoła, w swym pierwszym, oficjalnym wystąpieniu w dzień Pięćdziesiątnicy, cytując proroctwo Joela, które w owym momencie zostało spełnione: "Bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko, a których powoła Pan Bóg nasz." /Dz 2,39/. Jaka obietnica? Ta ogłoszona dużo wcześniej przez proroka: "I wyleję potem Ducha mego na wszelkie ciało, a synowie wasi i córki wasze prorokować będą, a starcy wasi będą śnili, a młodzieńcy wasi będą mieli widzenia. Nawet na niewolników i niewolnice wyleję Ducha mego w owych dniach." /Joel 3, 1-2/.
Istotnie, tego dnia Duch Święty rozlał swoje dary, obejmując nimi poszczególnych członków Mistycznego Ciała, ponieważ wszyscy są przeznaczeni do kontynuowania misji Chrystusa na ziemi, przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.
Jak wiemy, misja Chrystusa sprawowana była trojako: przez głoszenie Dobrej Nowiny, uzdrawianie chorych i uwalnianie opętanych, co daje ostatecznie całkowite wyzwolenie człowieka z każdego rodzaju uzależnienia, czy to duchowego, czy cielesnego. Tę samą misję Jezus powierzył Apostołom /J 20,21/ , ale nie tylko tym Dwunastu, którzy zawsze znajdowali się na przedzie, ale także i tym ze wszystkich epok historii, a więc i żyjącym w ostatnich czasach, aby głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu i dojść z nią do krańców ziemi.
Spełniając przez wieki tę samą misję nie można obyć się bez tych samych pełnomocnictw. Największym zaś z nich nie było uzdrawianie chorych, lecz odpuszczenie grzechów. Z pewnością łatwiej jest powiedzieć kilka słów, niż dokonać cielesnego uzdrowienia, ale jeśli tym słowom odpowiada rzeczywiste odrodzenie sie w duszy, jest to coś więcej niż uzdrowienie ciała. Jezus dając Apostołom moc odpuszczania grzechów, dał im tym bardziej moc czynienia innych cudów, wśród których zaliczamy m.in. uzdrawianie chorych.
Ale nie tylko Apostołowie obdarzeni zostali ową niezwykłą mocą. Jezus obiecał ją każdemu, kto w Niego uwierzy: "Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą - w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże będą brać do rąk i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie". /Mk 16, 17-18/. Ten tekst to nic innego, jak przykład potwierdzający tezę, że
każdy wierzący może dokonać wszystkich cudów, które uczynił niegdyś Jezus: "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam - kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, które ja dokonuję, owszem i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca." / J 14,12/.
A więc te same dzieła może dokonać każdy wierzący w Chrystusa. Jego obietnice nie mogą się przecież skończyć. A do dokonania tego wszystkiego nie trzeba absolutnie zostać świętym w takim sensie, jaki nadajemy temu słowu w powszechnym mniemaniu, tzn. zrównując ową świętość z osiągnięciem doskonałości w praktykowaniu cnót.
Jezus nie tyle domaga się świętości, co wiary w Niego. Nie powiedział przecież: "Kto jest święty..", ale "Kto wierzy we mnie...", to znaczy: kto uwierzy w Jego Boską wszechmoc. A te zaś "znaki towarzyszyć będą" tym, "którzy uwierzą", a nie tym, którzy najpierw osiągną świętość. Apostołowie i pierwsi chrześcijanie byli ludźmi normalnymi , a nie nadludźmi. Duch Zielonych Świąt pozostał i działał w nich. Charyzmaty są więc darami danymi darmo przez Ducha Świętego. Nie są premią za nasze zasługi. Otrzymuje się je nie przez wzgląd na nasze cnoty, ale z łaskawości Dawcy. Dane są dla wszystkich wierzących, a nie tylko jako atrybuty świętych.

Zatem Bracie, Siostro...Duch Święty sam przebija się do Ciebie prosto z nieba, z całą pełnią swoich darów i pragnie służyć Tobie i przez Ciebie, jak służył pierwszym Apostołom, aby dokonały się najwspanialsze, cudowne rzeczy! Nie martw się, jeśli mimo Twojego poświęcenia się, nie doświadczysz od razu całej pełni.
Po chrzcie w Duchu św. wszystkie charyzmaty są Twoje, ale potencjalnie, to znaczy w gotowości do ujawnienia się. Bądź pewien! Duch Boży bardziej jest skłonny dać Ci swe dary, niż Ty je przyjąć. Bardzo jest bowiem zainteresowany budowaniem Mistycznego Ciała Chrystusa tak, że raduje się niezmiernie, jeśli uda Mu się spotkać "robotników" gotowych do podjęcia tego dzieła. Jeszcze dziś, teraz, zdecyduj się, czy chcesz być użyty przez Niego do urzeczywistnienia Bożych planów. Nie czekaj, aż będzie Ci się wydawało, że jesteś wyposażony w niezbędną pomoc z nieba, ale zacznij odważnie już przy pierwszej okazji, jaka Ci się nadarzy.
Dary Ducha są już w Tobie. Wystarczy je przebudzić. Wystarczy uwolnić się od kompleksów, strachu, nieśmiałości i wątpliwości. Duch św. traktuje wszystkich równo. Także i Ty, jak i inni, zostałeś wybrany jak drogocenny instrument, by umożliwić spełnienie sie wspaniałych, cudownych rzeczy w tym wielkim czasie, czasie uroczystym, w nowej, charyzmatycznej erze, która otworzyła nowy okres w dziejach Kościoła Chrystusowego, w dniu Zielonych Świąt.

 

Poprawiony: sobota, 02 maja 2009 09:38
 
Copyright ©2007-2021 by Parafia NSPJ Olsztyn. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.