Wyszukaj


Msze Św. codzienne

 • 6:30
 • 7:00
 • 7:30
 • 18:00

Msze Św. niedzielne od roku 2020:

 • 6:30
 • 8:00
 • 9:30
 • 11:00 – SUMA, w II i IV niedziele miesiąca - CHRZTY
 • 12:30 – Z UDZIAŁEM DZIECI
 • 14:00
 • 17:00 – AKADEMICKO-MŁODZIEŻOWA
 • 19:00

Kurs przedmałżeński w roku 2020


 • I kurs:

18.02., 25.02., 03.03., 10.03., 17.03., 24.03., 31.03., 07.04.

 • II kurs:

08.09., 15.09., 22.09., 29.09., 06.10., 13.10., 20.10., 27.10

 • Kurs odbywa się w wtorki o 19:00 w auli starego domu parafialnego


Kancelaria:

 • wtorek – piątek 10:00 – 12:00 oraz 16:00 – 18:00
 • sobota 10:00 – 12:00
W okresie wakacyjnym:
 • wtorek - piątek 16:00 - 18:00

Telefon:

 • kancelaria i wikariat:
  +48 89 527 26 02
 • tel. dyżurny:
  +48 517 401 639

Poważne Sprawy, Poważne Odpowiedzi

Historia Odnowy w Duchu Świętym na Warmii
Wpisany przez Autor nieznany   
wtorek, 15 kwietnia 2008 07:24

Jak to się u nas zaczynało...

Początki Odnowy w Duchu Świętym w Diecezji Warmińskiej sięgają przełomu lat 70-tych i 80-tych. Są one związane z silnym przebudzeniem charyzmatycznym w prężnie rozwijającym się w Polsce Ruchem Światło-Życie. Również wówczas wielu animatorów i moderatorów oazowych przeżyło doświadczenie modlitwy o Odnowę w Duchu św. We wspólnotach oazowych coraz więcej osób doświadczało podczas rekolekcji wakacyjnych szczególnego otwarcia się na dary Ducha św. W latach 80-tych zaczęto organizować pierwsze grupy modlitewne o charakterze charyzmatycznym. Najczęściej były to grupy Ruchu Światło-Życie lub wyrosłe z nurtu oazowego. W 1983r w parafii św. Jakuba w Olsztynie zostało przeprowadzone Seminarium Odnowy w Duchu św., w którym uczestniczyli mieszkańcy Olsztyna oraz okolicznych miejscowości. Przy parafii katedralnej istniała wówczas oazowa grupa modlitewna otwarta na posługiwanie charyzmatyczne. Opiekunem grupy był wtedy ks. Ryszard Andrukiewicz. Podobne doświadczenia otwierania się na dary Ducha św. miały miejsce w latach 80-tych również w innych miejscowościach na Warmii.


Na jesieni 1983r powstała w Ostródzie pierwsza w diecezji wspólnota Odnowy w Duchu św., nad którą opiekę sprawował wtedy ks. Roman Wiśniowiecki. Powstanie wspólnoty poprzedziła ewangelizacja przeprowadzona w sierpniu 1983r przez studentów KUL w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP. Część osób inicjujących powstanie wspólnoty ostródzkiej brało udział w Seminarium Odnowy w Duchu św., które odbyło się w parafii katedralnej. Wspólnota przyjęła później nazwę "Emmanuel." Od 1988r, z inicjatywy wspólnoty ostródzkiej organizowane są co roku czuwania przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego. Zimą 1989r wspólnota "Emmanuel" przeprowadziła samodzielne Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy (REO), które prowadził ks. Jan Rosłan, ówczesny opiekun wspólnoty. Pod kierownictwem ks. Jana Walencieja SDB, w olsztyńskiej parafii św. Wawrzyńca w Gutkowie 22 lutego 1988r odbyło się także pierwsze spotkanie wspólnoty Odnowy w Duchu św., która później przyjęła nazwę "Zjednoczeni w Chrystusie." W latach 90-tych, w Diecezji Warmińskiej powstało wiele wspólnot, z których najstarszymi są: wspólnota Akademickiego Stowarzyszenia Katolickiego "Soli Deo" w Olsztynie, wspólnota "Zwiastowanie" w Mrągowie oraz wspólnota "Pascha" w Elblągu, których początki sięgają 1990r. Od samego początku wspólnoty z Diecezji Warmińskiej nawiązywały kontakt z Centrum Formacji Wieczernik w Magdalence i należały do rejonu warszawskiego. Liderzy i odpowiedzialni tych wspólnot brali udział w spotkaniach organizowanych w Magdalence. Animatorzy i uczestnicy korzystali z rekolekcji prowadzonych przez CFW w Magdalence oraz w okolicach Białegostoku. Lata 90-te to okres powstawania wielu wspólnot na terenie Diecezji Warmińskiej. Pierwszy spis wspólnot z jesieni 1993 mówi o 13-tu wspólnotach modlitewnych, które trwały na modlitwie w Bartoszycach, Elblągu, Iławie, Lidzbarku Warmińskim, Malborku, Morągu, Mrągowie, Olsztynie i Ostródzie. Podczas pierwszego Spotkania Odpowiedzialnych z Archidiecezji Warmińskiej i Diecezji Elbląskiej (2.10.93r) powołano do życia rejon olsztyńsko-elbląski, oraz wybrano ks. Marka Proszka i Grzegorza Wróbla koordynatorami tegoż regionu. Na jesieni rozpoczęto wydawanie Biuletynu Informacyjnego Odnowy w Duchu św. Rejonu Olsztyńsko-Elbląskiego MIRIAM. Zimą 1994r odbyły się pierwsze Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy w parafii św. Pawła w Elblągu i w Stoczku Warmińskim, a także Rekolekcje Eucharystyczne, również w Stoczku Warmińskim. Zimą 1995r zostały zorganizowane w Elblągu Rekolekcje Uzdrowienia Wspomnień, które prowadził ks. Andrzej Grefkowicz. 21 października 1995r w olsztyńskiej parafii Chrystusa Odkupiciela Człowieka odbyło się Święto Jedności Wspólnot Rejonu. 1 listopada 1995r rozpoczął swoją działalność Ośrodek Rekolekcyjny Odnowy w Duchu Świętym "Źródło Jakuba" w Dobrym Mieście. Ponieważ liczba wspólnot w ciągu dwóch lat wzrosła z 13 do 34, na jesieni rejon olsztyńsko-elbląski został podzielony na dwa podrejony: elbląski z odpowiedzialnymi - o.Bartłomiejem Markiewiczem OFMConv. i Elżbietą Banasiewicz, oraz warmińskim z odpowiedzialnymi - ks. Leszkiem Gulmantowiczem i Genowefą Teleszewską. W dobromiejskim ośrodku rozpoczęto prowadzenie weekendów formacyjnych i rekolekcji. Po wakacjach, podczas których odbyło się w Dobrym mieście 12 turnusów rekolekcyjnych nastąpił podział rejonu olsztyńsko-elbląskiego na dwa rejony w ramach granic diecezji.

W 1998r wiele wspólnot prowadziło samodzielnie wraz ze swymi kapłanami Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy, co sprzyjało powstawaniu nowych wspólnot w parafiach. W obu diecezjach spotyka się około 55 wspólnot modlitewnych, które angażują się w różne posługi na szczeblu wspólnoty parafialnej i diecezjalnej, stale wzrastając w wołaniu o nowe Zesłanie Ducha Świętego oraz w wyznawaniu, że JEZUS JEST JEDYNYM PANEM I ZBAWICIELEM.

KALENDARIUM WSPÓLNOT ODNOWY W DUCHU ŚW. ARCHIDIECEZJI WARMIŃSKIEJ


1998
wrzesień- III Kongres Metropolitalny Wspólnot Odnowy. Pierwszy dzień odbywał się w Ostródzie, gdzie Wspólnota Emmanuel obchodziła 15 rocznicę powstania, drugi dzień - w Gietrzwałdzie. Gościem Kongresu był ks.Andrzej Grefkowicz z Magdalenki.


1999
wrzesnień- Wspólnoty warmińskie zebrały się w Mrągowie, by uczestniczyć w Święcie Jedności. Zaproszonym gościem, który wygłosił katechezy był ks. dr. Mirosław Cholewa.
listopad- Podczas spotkania Kolegium Odpowiedzialnych odbyły się wybory nowych koordynatorów. Bardzo gorąco podziękowano ks. Markowi Proszkowi i Grzegorzowi Wróblowi, ustępującym koordynatorom, za ich posługiwanie. Nowymi koordynatorami zostali: Maciej Kusior i ks.Andrzej Migrała.


2000
9 wrzesień- Wspólnoty Odnowy zgromadziły się w Dobrym Mieście w ramach świętowania obchodów Roku Jubileuszowego. Spotkaniu przewodniczył ks. bp.Bronisław Dembowski.
22-23 wrzesień- Jubileuszowy Kongres Odnowy w Duchu Świętym Metropolii Warmińskiej. Odbywał się pod hasłem: "Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana" /Łk 1,45/. Pierwszy dzień był zorganizowany w diecezji elbląskiej w Stagniewie dal liderów i animatorów, drugi dzień, otwarty dla wszystkich, w Gietrzwałdzie zgromadził ok. 1500 osób. Gościem Kongresu był ks. dr.Wojciech Nowacki, przewodniczący Krajowego Zespołu Koordynatorów. W Kongresie brali także udział księża biskupi: ks. Abp. Edmund Piszcz, ks.bp. Józef Wysocki, ks.bp. Jacek Jezisrski oraz liczni księża.


2001
3 listopad- Święto Jedności w Bartoszycach. Gośćmi byli ks.bp.Jacek Jezierski, który celebrował Eucharystię i wygłosił homilię, oraz ks. Antoni Wojtowicz, głoszący katechezy.


2002
19-20 kwiecień- Delegacja ok. 25 osób wzięła udział w I Kongresie Federacji Wieczernik, odbywającym się w Magdalence.
18-19 październik- V Kongres Wspólnot Odnowy w Duchu Świętym Metropolii Warmińskiej pod hasłem: "Bóg upodobał sobie miłosierdzie" /Mt 7,18/. Pierwszy dzień był przeżywany w Ełku. Prowadzeniem spotkania dla animatorów zajęli się koordynatorzy diecezji ełckiej, a Eucharystię sprawował ks. bp. Edward Samsel. Drugi dzień, tradycyjnie już, został zorganizowany w Gietrzwałdzie. Zjechało się ok. 1000 osób z trzech diecezji. Katechezy wygłosił ks.dr. Witodl Okrasa, Koordynator Wspólnot Odnowy diecezji łowickiej. Wspólne spotkanie zakończyła Eucharystia pod przewodnictwem ks. abp. Edmunda Piszcza.
22-23 listopad- Po trzyletniej kadencji koordynatorów odbyły się nowe wybory. Na kolajną kadencję zostali wybrani: Magdalena Sztelman i ks.Andrzej Migrała.


Znaczącą rolę dla wspólnot Odnowy w Duchu Świętym w Archidiecezji Warmińskiej posiada Ośrodek Rekolekcyjny "Źródło Jakuba" w Dobrym Mieście. Stanowi on centrum formacyjne, a zarazem jednoczące Wspólnoty. W weekendy, ferie zimowe i wakacje odbywają się w nim, od chwili powstania, liczne spotkania formacyjne i rekolekcje, przejęte od Centrum Formacji "Wieczernik" w Magdalence. Z Ośrodka tego korzystają nie tylko wspólnoty rodzime, ale także osoby ze wspólnot całej prawie Polski.
 
Poprawiony: sobota, 02 maja 2009 09:35
 
Copyright ©2007-2021 by Parafia NSPJ Olsztyn. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.