Wyszukaj


Msze Św. codzienne

 • 6:30
 • 7:00
 • 7:30
 • 18:00

Msze Św. niedzielne od roku 2020:

 • 6:30
 • 8:00
 • 9:30
 • 11:00 – SUMA, w II i IV niedziele miesiąca - CHRZTY
 • 12:30 – Z UDZIAŁEM DZIECI
 • 14:00
 • 17:00 – AKADEMICKO-MŁODZIEŻOWA
 • 19:00

Kurs przedmałżeński w roku 2020


 • I kurs:

18.02., 25.02., 03.03., 10.03., 17.03., 24.03., 31.03., 07.04.

 • II kurs:

08.09., 15.09., 22.09., 29.09., 06.10., 13.10., 20.10., 27.10

 • Kurs odbywa się w wtorki o 19:00 w auli starego domu parafialnego


Kancelaria:

 • wtorek – piątek 10:00 – 12:00 oraz 16:00 – 18:00
 • sobota 10:00 – 12:00
W okresie wakacyjnym:
 • wtorek - piątek 16:00 - 18:00

Telefon:

 • kancelaria i wikariat:
  +48 89 527 26 02
 • tel. dyżurny:
  +48 517 401 639

Poważne Sprawy, Poważne Odpowiedzi

Charakterystyka rekolekcji
Wpisany przez Autor nieznany   
sobota, 05 kwietnia 2008 17:04

1. Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy ( REO )

Treścią REO jest podstawowe orędzie chrześcijańskie - KERYGMAT* ( patrz niżej). Rekolekcje te prowadzą do spotkania z Bogiem, który kocha, i do pogłębionej decyzji oddania się Chrystusowi jako Panu. Ponadto prowadzą do przebudzenia się na Ducha Świętego ( odpowiednik Seminarium Życia w Duchu Świętym ), obecnego i działającego w naszym życiu. W grupach Odnowy traktowane są jako rekolekcje inicjacyjne, przygotowujące do modlitwy o odrodzenie w Duchu Świętym. Dlatego jeśli przeżywasz w sercu jakąś tęsknotę za Bogiem, jeśli wydaje ci się, że nie znasz Go dostatecznie dobrze, jeśli straciłeś sens życia, lub pogubiłeś się w nim, to te rekolekcje są dla ciebie! Jedynym warunkiem musi być ukończone 17 lat ze względu na to, że forma i treść rekolekcji wymaga pewnej dojrzałości.

2. Uzdrowienie Wspomnień

Rekolekcje pomagają w otwarciu się na łaskę uzdrowienia wewnętrznego. Prowadzą do pogłębionej refleksji nad relacjami z osobami najbliższymi, które przyczyniły się do naszych duchowych zranień. Uzdrowienie z tych zranień dokonuje się na drodze pełnego przebaczenia osobie, która była ich "sprawcą". Każdy dzień tych rekolekcji jest kolejnym etapem pojednania, realizowanym przez odpowiednie działania rekolektanta oraz otwarcie się poprzez modlitwę na zbawcze działanie Boga. Rekolekcje te są zwłaszcza dla tych, którzy mają problemy z własnymi uczuciami i nie umieją sobie z nimi poradzić, a także dla tych, którzy nie potrafią przebaczać.W rekolekcjach mogą uczestniczyć wszyscy, którzy przynajmniej rok wcześniej przechodzili REO lub Seminarium Życia w Duchu Świętym.

3. Akceptacja Siebie

W swojej dynamice, podobne są do Rekolekcji Uzdrowienia Wspomnień. Mogą w nich uczestniczyć osoby, które mają za sobą doświadczenie Rekolekcji Uzdrowienia Wspomnień i mają poczucie, że Pan Bóg uleczył bolesne doświadczenia związane z innymi ludźmi. Jeżeli masz wrażenie, że powinieneś być inny, jeśli odczuwasz niepewność wobec samego siebie i niektórych sytuacji, te rekolekcje są dla ciebie.

4. Rekolekcje Eucharystyczne

Główną łaską tych rekolekcji jest pogłębienie świadomości tajemnicy Eucharystii i bardziej owocne Jej przeżywanie. Przekazywane są trzema nurtami: teologia Słowa, ofiary, uczty, Paschy; liturgiczne znaczenie gestów, słów i znaków Mszy Świętej; celebracje Eucharystii, Adoracji i Jutrzni. Na te rekolekcje mogą przyjechać wszyscy, którzy uczestniczyli w REO. Są one cenne w pierwszym okresie po REO.

5. Rekolekcje O Pojednaniu

Rekolekcje O Pojednaniu dotyczą w swej treści Sakramentu Pokuty i Pojednania. Mają służyć nauce dobrego przygotowania się do spowiedzi sakramentalnej przez głębsze wypełnianie jej warunków. Podczas rekolekcji dzięki adoracji Najświętszego Sakramentu, modlitwie, rozmowach z kierownikiem duchowym i modlitwie wstawienniczej można będzie wejść głębiej w proces wyzwolenia i nawrócenia, czemu służy także sakrament uzdrowienia jakim jest Spowiedź Święta. Zapraszamy na te rekolekcje osoby które conajmniej pół roku wcześniej uczestniczyły w REO.

6. Rekolekcje Ignacjańskie

Prowadzą poprzez konferencje, medytacje i spotkania w małych grupach do pełniejszego otwarcia się na Boga miłującego i zbawiającego. Pomagają także wejść na drogę drugiego nawrócenia - otwierają na postawę stałego nawracania się. Na tych rekolekcjach obowiązuje pełne milczenie. W rekolekcjach mogą uczestniczyć osoby, które w swej drodze duchowej przeszły już proces podstawowego uzdrowienia wewnętrznego i uczestniczyły co najmniej rok wcześniej w Uzdrawianiu wspomnień. Ćwiczenia są przewidziane przede wszystkim dla uczestników i absolwentów Szkoły Animatora.

7. Szkoła Animatora

Szkoła Animatora jest kontynuacją podstawowej formacji dla uczestników grup Odnowy. Łącznie z wcześniejszymi etapami formacji Szkoła przygotowuje do bardziej owocnego odprawiania Ćwiczeń Ignacjańskich prowadzonych przez księży Jezuitów. Jest ona dwuletnim programem formacyjnym dla wszystkich pragnących pogłębić swe życie duchowe, a szczególnie dla osób pragnących duchowo przygotować się do podejmowania różnego rodzaju posługi w grupie modlitewnej, w Centrum Formacji "Wieczernik", czy też apostolstwa "na zewnątrz" grupy. Szkoła Animatora łączy w sobie formację intelektualną i duchową. Formacja duchowa wprowadza na drogę "drugiego nawrócenia", polegającego na stałej przemianie człowieka, który umiera dla siebie, a otwiera się na zbawcze działanie Chrystusa. Formacja intelektualna jest wprowadzeniem w istotne treści dotyczące Odnowy w Duchu Świętym, roli animatora, sposobów pracy w grupie. Do Szkoły Animatora przyjmowane są osoby, które uczestniczyły w Rekolekcjach Uzdrowienia Wspomnień (wskazane jest, aby również w Akceptacji Siebie) oraz przeszły kilkuletnią formację w grupie modlitewnej. Szkoła Animatora to dwa 8-dniowe turnusy rekolekcyjne, praktyka animatora na 7-dniowych rekolekcjach REO (turnus wakacyjny) oraz Ćwiczenia Ignacjańskie indywidualno-grupowe prowadzone przez Centrum Formacji "Wieczernik", a także wskazany jest udział w weekendach formacyjnych: O Spotkaniu Modlitewnym, O Posłudze Prorockiej, ABC Grupy Dzielenia.

Kerygmat - jest to głoszenie Jezusa Żyjącego. Kiedy głoszona jest treść Kerygmatu, osoba ewangelizowana, jeżeli jej serce da Bogu taką szansę, doświadcza osobistego spotkania z Bogiem Ojcem i Jezusem jako Panem i Zbawicielem. KERYGMAT streszcza się w paru fundamentalnych prawdach objawionych już w Starym Testamencie, wypełnionych jednak dopiero w Osobie Jezusa Chrystusa i głoszonych do chwili obecnej przez jego uczniów Oto one: Bóg jest Twoim Tatusiem i kocha Ciebie dzisiaj, takim jakim jesteś. Nie doświadczasz być może tej miłości, gdyż jak każdy człowiek jesteś grzesznikiem i to grzech oddala Cię od Boga. Jezus Chrystus wziął jednak Twój grzech na siebie i umarł za Ciebie, abyś ty mógł narodzić się na nowo i żyć jako człowiek zbawiony. Aby ta prawda mogła się w Tobie urzeczywistnić potrzeba Twojej wiary (a wiara to decyzja) i Twojego nawrócenia. Uznaj swój grzech i wyznaj dzisiaj, że Jezus jest Twoim osobistym Panem i Zbawicielem. Otwórz swoje serce i wezwij Ducha Świętego, który został Tobie obiecany przez Jezusa. Jego moc będzie Cię prowadzić w tym nowym życiu. Sam nie jesteś jednak w stanie wzrastać. Znajdź sobie małą wspólnotę w Kościele, a Bóg będzie Ci nieustannie błogosławił i nie zostawi Cię nigdy, w żadnych, nawet najdramatyczniejszych okolicznościach Twojego życia. (www.katolik.pl)


Poprawiony: sobota, 08 sierpnia 2009 18:02
 
Copyright ©2007-2021 by Parafia NSPJ Olsztyn. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.