Wyszukaj


Msze Św. codzienne

 • 6:30
 • 7:00
 • 7:30
 • 18:00

Msze Św. niedzielne od roku 2020:

 • 6:30
 • 8:00
 • 9:30
 • 11:00 – SUMA, w II i IV niedziele miesiąca - CHRZTY
 • 12:30 – Z UDZIAŁEM DZIECI
 • 14:00
 • 17:00 – AKADEMICKO-MŁODZIEŻOWA
 • 19:00

Kurs przedmałżeński w roku 2020


 • I kurs:

18.02., 25.02., 03.03., 10.03., 17.03., 24.03., 31.03., 07.04.

 • II kurs:

08.09., 15.09., 22.09., 29.09., 06.10., 13.10., 20.10., 27.10

 • Kurs odbywa się w wtorki o 19:00 w auli starego domu parafialnego


Kancelaria:

 • wtorek – piątek 10:00 – 12:00 oraz 16:00 – 18:00
 • sobota 10:00 – 12:00
W okresie wakacyjnym:
 • wtorek - piątek 16:00 - 18:00

Telefon:

 • kancelaria i wikariat:
  +48 89 527 26 02
 • tel. dyżurny:
  +48 517 401 639

Poważne Sprawy, Poważne Odpowiedzi

Udział Aniołów Świętych w życiu człowieka
Wpisany przez Autor nieznany   
poniedziałek, 14 kwietnia 2008 20:21

Jaka jest nauka Kościoła o św. Aniołach? Z Katechizmu Kościoła Katolickiego możemy się dowiedzieć, że: Anioły są czystymi duchami, nie związanymi z prawami naturalnymi; nie mają fizycznych ograniczeń; żyją w większej wolności niż człowiek (328). Co ciekawe, Anioły żyją poza czasem i miejscem, co pozwala Im działać w kilku miejscach równocześnie. Konsekwencją posiadania przez św. Aniołów wolnej woli, był bunt niektórych z nich wobec Boga Ojca. Stąd właśnie mamy demony. Tym buntownikiem jest szatan i jego sprzymierzeńcy, którzy przez swoje nieposłuszeństwo, odrzucili Boga i powiedzieli Bogu "NIE" (391-395). Grzech zaczyna się właśnie w tym momencie - gdy mówimy naszemu Stwórcy "NIE", gdy stawiamy własną wolę ponad Jego wolę. Św. Anioł posiada rozum i wolną wolę, a inteligencją przewyższa człowieka, ponieważ ten działa poprzez zmysły, które go w pewien sposób ograniczają. Anioły zaś posiadają poznanie czysto duchowe, żyjąc Myślą Bożą i widząc wszystko w Bogu, dlatego nie mogą się mylić, ani nie można ich oszukać. Ponadto, są oczywiście stworzeniami osobowymi i nieśmiertelnymi (330). Każdy wierzący ma swojego Anioła Stróża, który służy zarówno człowiekowi, jak i Bogu (336). Osoby niewierzące lub nieochrzczone także mają do pomocy Aniołów. Św. Anioł Stróż został nam dany, aby pomagał nam w zjednoczeniu i relacjach z Bogiem. Z naszego stosunku do Boga wypływają m.in. wszystkie relacje w stosunku do ludzi, dlatego też musimy dbać o ciągłą, dobrą relację z Bogiem, w czym pomagają nam nasi niebiańscy Stróżowie. Poprzez służbę dla człowieka, św. Anioł bardziej poznaje Boga i zyskuje większą wiedzę o człowieku. Anioł Stróż wstępuje w życie człowieka w chwili jego poczęcia i czuwa nad nim, aż do jego śmierci. Po śmierci swego podopiecznego nie służy już innemu człowiekowi. Oczywiście "korzyści" płynące z takiej przyjaźni nie są jednostronne. Człowiek ofiarowuje swojemu Aniołowi możliwość udziału w Eucharystii i Sakramentach św. Pozostali Aniołowie są tego pozbawieni. Anioł zawsze patrzy na Boga i występuje w Jego obronie. Te niebiańskie stworzenia są z natury bardzo wojownicze, dlatego Bóg nie pozwala im czynić tego, co chcą, inaczej świat dawno by poniósł karę i byłby całkowicie zrujnowany.

Udział Aniołów w naszym "wstępowaniu" do Boga drogą oczyszczenia, oświecenia i zjednoczenia. Prośba o pomoc św. Aniołów pomaga nam przejść te 3 stopnie "wstępowania" do Boga. Nie możemy zatrzymywać się w naszym rozwoju duchowym. Cały czas musimy oczyszczać swoją duszę. Dusza nie oczyszczona "obrasta" grzechem. Oczyszczać się to znaczy bardziej świadomie żyć w relacji z Panem Bogiem. Pomoc Aniołów musi być więc obecna nie tylko w życiu cielesnym, ale i duchowym. Wypędzony zły duch może powrócić do oczyszczonej duszy jeśli będzie pusta, jeśli nie przyjmiemy Jezusa. Anioł jest tą "siłą", która pomaga nam uwolnić się od złego poprzez krzyż i kieruje nas do Boga.

 1. Oczyszczenie - jest w nas wina grzechu i grzechu pierworodnego. Św. Anioł Stróż pomaga nam w oczyszczeniu duszy ("Boże uwolnij mnie od wszystkiego co oddala mnie od Ciebie!"), a oczyszczenie to osiąga się poprzez Sakrament Pokuty. Pokuta, czyli nawrócenie jest tylko wtedy możliwa, jeśli człowiek odwróci się od zła i skieruje się ku Bogu. Anioł Stróż jest jakby naszym sumieniem: pokazuje co jest złe, a co dobre. Odkrywa przed nami wszelkie grzechy, zaniedbania i inne głęboko ukryte zło. Jeśli człowiek nie reaguje na jego wskazówki, Anioł wycofuje się szanując naszą wolną wolę. Oczyszczenie nie jest celem, lecz środkiem do osiągnięcia celu - miłości.
 2. Oświecenie - poprzez Sakrament Chrztu św. Anioł Stróż nie tylko nas upomina, ale daje nam również oświecenie, które otrzymuje od samego Boga. Oświecenie jest myślą, ale nie natarczywą. Myśl pochodząca od Anioła jest bardzo subtelna i delikatna. Często zagłuszają ją nasze myśli. Trzeba uważać i umieć te myśli Anioła zauważyć. Im bardziej człowiek żyje w łasce, tym lepsza jest jego łączność z Aniołem. Jest też inne światło - szatana, bardzo głośne i natarczywe, fałszywe. Otrzymujemy je w dużej ilości poprzez media i TV, które spłycają i zagłuszają nasze życie duchowe. Im jestem bardziej oczyszczony, tym więcej światła Bożego do mnie dociera. Można to porównać z szybą: im brudniejsza, tym mniej światła wpada do pomieszczenia. W Chrzcie św. dokonuje się stawanie się nowym - jest to wielka radość dla Aniołów. Anioł Stróż otrzymuje możliwość wejścia do Kościoła pielgrzymującego właśnie poprzez chrzest swego podopiecznego.
 3. Zjednoczenie - sakramentem jest Komunia św. Człowiek wspólnie z Aniołem Stróżem dąży do zbawienia. W Eucharystii człowiek jest obdarowywany Ciałem Jezusa, ale również i Anioł ma w niej udział. W czasie każdej Mszy Aniołowie zstępują i wstępują do nieba zanosząc Bogu nasze modlitwy. Ołtarz jest jakby drabiną, gdzie ziemia styka się z niebem. Anioł Stróż pomaga nam również zrozumieć Słowo Boże - zwraca uwagę na słowa, które najbardziej się do mnie odnoszą, których najbardziej potrzebuję. Każda Msza św. jest uroczystym zgromadzeniem ludzi i Aniołów. Na Msze przychodzi się bowiem z własnym Aniołem Stróżem. Anioł Stróż jest pośrednikiem, bo prowadzi nas do ołtarza i zanosi nasze prośby i ofiary na ołtarz niebieski.

Z Rekolekcji o św. Aniołach - Paweł Borkowski, 28.09.2004

* za niespójność tekstu tej katechezy przepraszam, ale starałam się jak najlepiej ją odtworzyć, w miarę jasno i przejrzyście z nieprzejrzystych notatek Pawła B. :-)


Poprawiony: sobota, 08 sierpnia 2009 18:12
 
Copyright ©2007-2021 by Parafia NSPJ Olsztyn. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.