Prace remontowe

Wyszukaj


Poważne Sprawy, Poważne Odpowiedzi

KLUB WOLONTARIUSZA
Wpisany przez ks. Paweł Rzosiński   
sobota, 29 października 2016 21:49

Nazwa: KLUB WOLONTARIUSZA

Opiekun: ks. Radosław Czerwiński

 

Animatorzy: Aleksandra Stankiewicz, Natalia Frąckowiak

 

Wiek uczestników: 13-20 lat

 

Spotkania: budynek szkoła katolicka, ul. Mickiewicza 10, sala 4 lub 10

- wtorki, godz. 14:30-15:15

 

MISJA:

 

 • nowatorski system włączania młodzieży w życie środowiska lokalnego o charakterze regularnym i akcyjnym;

 • zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie;

 • uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych;

 • kształtowanie postaw prospołecznych;

 • rozwijanie empatii, zrozumienia;

 • inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego;

 • zawieranie głębokich, wartościowych przyjaźni;

 • kształtowanie umiejętności działania zespołowego;

 • budowanie twórczej atmosfery w parafii/szkole, sprzyjającej samorealizacji i poszerzaniu własnych zainteresowań;

 • współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi;

 • dawanie możliwości wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń;

 • zdobywanie doświadczenia w nowych dziedzinach;

 • wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży;

 • przedstawienie działalności wybranych organizacji;

 • wzmocnienie działań organizacji społecznych poprzez wykorzystanie potencjału wiedzy i umiejętności młodzieży;

 • prowadzenie akcji pomocowych na rzecz osób potrzebujących, instytucji i organizacji społecznych.

 

Wolontariat – to bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

 

Wolontariusz – (łac. volontarius = dobrowolny, chętny) w Słowniku Wyrazów Obcych, Wydawnictwo Naukowe PWN, wyd. 27, Warszawa 1993 r. określany jest jako bezpłatna forma stażu w szpitalu lekarza zdobywającego praktykę. Współczesna definicja określa wolontariusza jako kogoś, kto dobrowolnie, bez wynagrodzenia, świadomie działa na rzecz innych nie będących jego bliskimi. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego. Może to być również pomaganie środowisku naturalnemu.

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.nspj.com.pl/klub-wolontariusza.html#sigFreeId6dc96301f9

 
Copyright ©2007-2018 by Parafia NSPJ Olsztyn. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.