Wyszukaj


Msze Św. codzienne

 • 6:30
 • 7:00
 • 7:30
 • 18:00

Msze Św. niedzielne od roku 2020:

 • 6:30
 • 8:00
 • 9:30
 • 11:00 – SUMA, w II i IV niedziele miesiąca - CHRZTY
 • 12:30 – Z UDZIAŁEM DZIECI
 • 14:00
 • 17:00 – AKADEMICKO-MŁODZIEŻOWA
 • 19:00

Kurs przedmałżeński w roku 2021


 • I kurs:


 • II kurs:


 • Kurs odbywa się w soboty o 14:00 w auli starego domu parafialnego


Kancelaria:

 • wtorek – piątek 10:00 – 12:00 oraz 16:00 – 18:00
 • sobota 10:00 – 12:00
W okresie wakacyjnym:
 • wtorek - piątek 16:00 - 18:00

Telefon:

 • kancelaria i wikariat:
  +48 89 527 26 02
 • tel. dyżurny:
  +48 517 401 639

Poważne Sprawy, Poważne Odpowiedzi

Miłosierdzie Boże
Wpisany przez Autor nieznany   
sobota, 26 kwietnia 2008 22:06
"Nie znajdzie ludzkość uspokojenia , dopóki się nie zwróci z ufnością do miłosierdzia Mojego.(...)Dziś wysyłam ciebie do całej ludzkości z Moim miłosierdziem. Nie chcę karać zbolałej ludzkości, ale pragnę ją uleczyć, przytulając do swego miłosiernego Serca."

1. UFNOŚĆ - określa naszą postawę wobec Boga; postawę pełną żywej wiary, pokory , wytrwałości i żalu za popełnione winy. Jest to postawa dziecka , które w każdej sytuacji bezgranicznie ufa Miłosiernemu Panu. Bez ufności nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego nie może istnieć , bo pierwszym i zasadniczym wyrazem czci tegoż Miłosierdzia jest właśnie akt ufności.

"Niepojętych łask obiecał Pan Jezus- pragnę udzielać duszom , które ufają Mojemu miłosierdziu. Niech się zbliżą do tego morza miłosierdzia z wielką ufnością: grzesznicy dostąpią usprawiedliwienia, a sprawiedliwi w dobrym utwierdzenia."

Ufność jest nie tylko samą istotą, ale przede wszystkim warunkiem czerpania łask.

"Łaski z Mojego miłosierdzia czerpie się jednym naczyniem , a nim jest ufność."

2. MIŁOSIERDZIE - czyli nasza postawa wobec bliźnich, czynna miłość do każdego człowieka, kolejny warunek otrzymania łask. Miłosierdzie, czyli misericordia oznacza z łaciny dosłownie: "Serce oddane nędzy".

"Żądam uczynków miłosierdzia , które mają wypływać z miłości ku Mnie. Miłosierdzie masz okazywać zawsze i wszędzie, nie możesz się od tego usunąć ani wymówić, ani uniewinnić. Podaję ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliźnim: pierwszy- czyn; drugi- słowo; trzeci- modlitwa.(...) W ten sposób dusza wysławia i oddaje cześć Miłosierdziu Mojemu."
3. OBRAZ MIŁOSIERDZIA BOŻEGO - jego pochodzenie wiąże się z wizją , jaką miała siostra Faustyna w Płocku 22 lutego 1931r. Wtedy Chrystus wyraził życzenie , by namalować obraz, który przedstawiałby Go takim , jakim zobaczyła Go tamtego dnia siostra Faustyna. Niżej kazał umieścić słowa: "Jezu , ufam Tobie." Na obrazie możemy zobaczyć zmartwychwstałego Chrystusa, który na dłoniach i stopach nosi ślady męki i ukrzyżowania... Ubrany w lśniącą , białą szatę, z jedną ręką uniesioną na znak błogosławieństwa i drugą przyłożoną do piersi. Z przebitego , niewidocznego na obrazie Serca, wypływają dwa promienie: czerwony, oznaczający "krew, która jest życiem dusz", oraz błękitny, symbolizujący "wodę, która usprawiedliwia dusze". Innymi słowy , oba promienie oznaczają sakramenty święte. Obraz ukazuje więc wielkie miłosierdzie Boga , które w pełni zostało objawione w Jezusie Chrystusie i dokonuje się dziś w Kościele w postaci sakramentów.
Rozmiar: 35831 bajtów

"Podaję ludziom naczynie z którym mają przychodzić po łaski do źródła Miłosierdzia; tym naczyniem jest ten obraz z podpisem: Jezu , ufam Tobie.(...) Obiecuję , że dusza , która czcić będzie ten obraz , nie zginie. Obiecuję także , już tu na ziemi, zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, a szczególnie w godzinę śmierci. Ja sam bronić ją będę jako swej chwały."

"Kto nie chce przejść przez drzwi miłosierdzia, ten musi przejść przez drzwi sprawiedliwości Mojej."

4. ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO - obchodzone zawsze w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, co wskazuje na ścisły związek pomiędzy wielkanocną tajemnicą Odkupienia, a tym świętem. Święto Miłosierdzia ma być nie tylko dniem szczególnej czci Boga, ale przede wszystkim dniem łaski dla wszystkich ludzi, szczególnie dla grzeszników. Wielkość tego święta polega także na tym , że wszyscy , nawet ci , którzy dopiero w tym dniu się nawracają, mogą uprosić wszelkie łaski , jeśli są one zgodne z wolą Bożą.

"Pragnę, aby święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mojego; wylewam całe morze łaska na dusze, które sie zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii św. , dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski; niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat."

5. SAKRAMENT POJEDNANIA - "Kiedy przystępujesz do spowiedzi świętej, do tego źródła miłosierdzia Mojego, zawsze spływa na twoją duszę Moja krew i woda, która wyszła z Serca Mojego, i uszlachetnia twą duszę.(...) Kiedy się zbliżasz do spowiedzi, wiedz o tym , że Ja sam w konfesjonale czekam na ciebie , zasłaniam się tylko kapłanem, lecz sam działam w duszy. Tu nędza duszy spotyka się z Bogiem miłosiernym."

6. KOMUNIA - "Kiedy przychodzę w Komunii do serca ludzkiego , mam ręce pełne łask wszelkich i pragnę je oddać duszy, ale dusze nawet nie zwracają uwagi na Mnie, pozostawiają Mnie samego, a zajmują się czymś innym.(...) Ach, jak Mnie to boli , że dusze tak mało się łączą ze Mną w komunii świętej. Czekam na dusze, a one są dla Mnie obojętne. Kocham je tak czule i szczerze, a one Mi nie dowierzają. Chcę je obsypać łaskami- one przyjąć ich nie chcą. Obchodzą się ze Mną, jak z czymś martwym, a przecież mam Serce pełne miłości i miłosierdzia."

7. GODZINA MIŁOSIERDZIA - Pan Jezus pragnie, aby każdego dnia uczcić moment Jego konania na krzyżu ( godzina 3 po południu), w którym jak powiedział- "stała się łaska dla świata całego: miłosierdzie zwyciężyło sprawiedliwość." Pragnie by w tej godzinie rozważac Jego bolesną mękę, bo właśnie w niej objawiła się miłość Boga do ludzi; aby uwielbiać i wysławiać miłosierdzie Boga i dla zasług męki Chrystusa błagać o potrzebne łaski dla siebie i całego świata, zwłaszcza dla grzeszników.

"Staraj się w tej godzinie pouczał siostrę Faustynę odprawiać drogę krzyżową, o ile ci na to obowiązki pozwolą; a jeżeli nie mozesz odprawić drogi krzyżowej, to przynajmniej wstąp na chwilę do kaplicy i uczcij Moje Serce, które jest pełne miłosierdzia w Najświętszym Sakramencie; a jeżeli nie możesz wstąpić do kaplicy, pogrąż się w modlitwie tam, gdzie jesteś, chociaż przez króciutką chwilę. Jest to godzina, w której uprosisz wszystko dla siebie i innych. Nie odmówię duszy niczego, która Mnie prosi przez mękę Moją."

KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
(odmawiana na zwykłej cząstce różańca)
Na początku:
- Ojcze nasz...
- Zdrowaś Maryjo...
- Wierzę w Boga...
Na dużych paciorkach:
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata (1 raz).
Na małych paciorkach:
Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata (10 razy).
Na zakończenie
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem (3 razy).

W tej modlitwie ofiarujemy Bogu Ojcu "Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo" Jezusa Chrystusa, łączymy się z Jego ofiarą złożoną na krzyżu dla zbawienia świata. Ofiarując Bogu Jego "najmilszego Syna" odwołujemy się do najsilniejszego argumentu , by być wysłuchanym. Prosimy o miłosierdzie "dla nas i całego świata." Słowo "nas" oznacza odmawiającego koronkę i tych, za których pragnie lub jest zobowiązany się modlić. Natomiast "cały świat" to wszyscy ludzie żyjący na ziemi i dusze w czyśćcu cierpiące. Modląc się słowami tej koronki, spełniemy akt miłości bliźniego, który- obok ufności- jest nieodzownym warunkiem otrzymania łask.

"Przez odmawianie tej koronki podoba Mi się dać wszystko, o co mnie prosić będą, jeżeli będzie to zgodne z Moją wolą."

Szczegółowe obietnice dotyczą godziny śmierci: łaski szczęśliwej i spokojnej śmierci. Mogą je uprosić nie tylko ci , którzy sami z ufnością i wytrwałością odmawiają koronkę, ale także konający i najwięksi grzesznicy przy których inni jej słowami modlić się będą.

Rozmiar: 21055 bajtów

JEZU, UFAM TOBIE!
Poprawiony: sobota, 26 kwietnia 2008 22:17
 
Copyright ©2007-2021 by Parafia NSPJ Olsztyn. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.