Wyszukaj


Msze Św. codzienne

 • 6:30
 • 7:00
 • 7:30
 • 18:00

Msze Św. niedzielne od roku 2020:

 • 6:30
 • 8:00
 • 9:30
 • 11:00 – SUMA, w II i IV niedziele miesiąca - CHRZTY
 • 12:30 – Z UDZIAŁEM DZIECI
 • 14:00
 • 17:00 – AKADEMICKO-MŁODZIEŻOWA
 • 19:00

Kurs przedmałżeński w roku 2021


 • I kurs:


 • II kurs:


 • Kurs odbywa się w soboty o 14:00 w auli starego domu parafialnego


Kancelaria:

 • wtorek – piątek 10:00 – 12:00 oraz 16:00 – 18:00
 • sobota 10:00 – 12:00
W okresie wakacyjnym:
 • wtorek - piątek 16:00 - 18:00

Telefon:

 • kancelaria i wikariat:
  +48 89 527 26 02
 • tel. dyżurny:
  +48 517 401 639

Poważne Sprawy, Poważne Odpowiedzi

Kochaj i przebaczaj !
Wpisany przez Autor nieznany   
piątek, 18 kwietnia 2008 15:25

"Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj." /Rz 12,21/

Mocą miłości i przebaczenia Jezus Chrystus zwyciężył największą nienawiść i grzechy wszystkich ludzi. W ten sposób uczy nas, że jedyną bronią w walce ze złem jest miłość i przebaczenie. W kwestii przebaczenia Pan Jezus jest bezkompromisowy, ponieważ nie ma wyjątków i sytuacji nadzwyczajnych, które usprawiedliwiałyby brak przebaczenia. Przebaczyć z serca wszystko wszystkim, nie nosić do nikogo urazy i pretensji, to znaczy nie utożsamiać zła z człowiekiem, który jest jego sprawcą. Zło, grzech, nienawiść należy z odrazą odrzucać i to jest główny powód, dlaczego trzeba zawsze przebaczać, akceptować i kochać każdego człowieka. Kochać grzesznika, winowajcę, kogoś, kto wyrządził mi wielką krzywdę, oznacza, że pomimo tego, iż na jego widok mogą się spontanicznie rodzić we mnie negatywne uczucia, to jednak decyzją mojej woli przebaczam mu z całego serca, to znaczy modlę sie o największe dobro dla tego człowieka, a jest nim pojednanie z Bogiem. Jest to pierwszy etap przebaczenia. W drugim trzeba na modlitwie szczerze prosić Boga, aby uwalniał nas od negatywnych uczuć, antypatii, gniewu, nienawiści, pretensji i leczył duchowe zranienia i urazy. Chrześcijanin jest zobowiązany do tego, aby kochał i przebaczał, tak, jak to czynił Chrystus.

Pan Bóg kocha miłością bezwarunkową wszystkich ludzi. Pragnie, abyśmy przyjmowali Jego miłość i nakazuje, byśmy przekazywali ją innym, również naszym nieprzyjaciołom. Staje się to możliwe tylko wtedy, gdy uwierzymy, że jest to jedynie skuteczny sposób pokonywania zła. Pan Jezus pragnie, abyśmy całkowicie Mu zaufali i traktowali Go jako najbliższą nam osobę. Wtedy mocą Jego miłości będziemy potrafili kochać naszych nieprzyjaciół i przebaczać wszystko wszystkim. Zdolność przebaczania i miłości nieprzyjaciół jest darem, który na pewno otrzymamy, gdy szczerze będziemy o niego prosić ( por. Łk 11,9-13 ). Miłość i zdolność przebaczenia jest owocem autentycznej wiary i zjednoczenia z Chrystusem w modlitwie i sakramentach. Miłość i przebaczenie najpełniej wyrażają się w modlitwie. Zawsze powinniśmy się modlić za tych, którzy wyrządzili nam krzywdę i którym mamy przebaczyć. Można powiedzieć, że modlitwa jest miłością w działaniu, jest spełnieniem polecenia Chrystusa (Łk 6,27-28 ; Mk 11,25). Kiedy bedziesz się modlił(a) za swojego nieprzyjaciela, lub za kogoś komu masz przebaczyć, wyobraź sobie osobę, za którą pragniesz się modlić i stojącego obok niej Chrystusa. Módl się wtedy słowami:
"Panie Jezu, przebaczam (wymień imię i nazwisko osoby), ponieważ Ty zawsze przebaczasz wszystkie moje grzechy. Pragnę kochać go tą samą miłością, jaką Ty mnie i jego kochasz. Ulecz rany mojego serca i uwolnij mnie od wszystkich negatywnych mysli i uczuć, które spontanicznie rodzą się na myśl o ( wymienić osobę ). Proszę Cię Panie, abym zawsze zło zwyciężał miłościa i przebaczeniem, i tak jak Ty, mógł zawsze kochać i przebaczać. Ponieważ bardziej ode mnie pragniesz mojego dobra i szczęścia, dlatego proszę Cię, abym również i ja tego samego pragnął dla ( imię i nazwisko osoby ). Panie niech Twoja miłość przepłynie przez moje serce do niego i uwolnij go od wszelkiego zła i doprowadź do pełni szczęścia. Amen."
 
Wielką pomocą jest posłużenie się wyobraźnią, przywoływanie w pamięci konkretnych bolesnych wydarzeń i zaproszenie Jezusa, aby był tam obecny i uzdrawiał chore i pozrywane międzyludzkie relacje. Po takiej modlitwie Pan Jezus całkowicie uzdrowi wzajemne relacje. Wskazane by było, abyś napisał na kartce imiona ludzi, którym pragniesz okazać przebaczenie i codziennie na modlitwie polecał ich Bożemu Miłosierdziu. Przebaczenie nie oznacza zapomnienia lub wymazania z pamięci, nie jest również zdjęciem odpowiedzialności z osoby, która popełniła zło. Człowiek, któremu przebaczamy, dalej musi odpowiadać za swoje grzechy przed Bogiem, sobą i ludźmi. Przebaczając nie rozgrzeszam sprawcy, bo może uczynić to tylko Chrystus. Przebaczam, to znaczy zło dobrem zwyciężam, na wszelką krzywdę i krzyczącą niesprawiedliwość odpowiadam miłością. Taka jest logika działania Chrystusa i Jego wyznawców. Jest to jedynie skuteczny sposób obrony i walki ze złem, szczególnie ze złem tych ludzi, którzy nie wykazują żadnej skruchy i oznak nawrócenia. Jeżeli na zadaną mi krzywdę nie odpowiadam miłością i przebaczeniem, to wtedy zło przejmie nade mną kontrolę i będzie to moja wielka przegrana. Nieprzebaczenie jest brakiem pragnienia dobra, przeciwieństwem miłości, a więc pewnym rodzajem nienawiści. Odpowiadając złem na zło, nienawiścią na nienawiść stanę się niewolnikiem grzechu i otwieram szatanowi drogę do kierowania moim życiem. Jeżeli natomiast na wyrządzoną nam krzywdę odpowiemy miłością i przebaczeniem, wtedy stajemy się wolni, a szatan nie ma dostępu do naszej wewnętrznej twierdzy. Przebaczając, blokuję dostęp do mojej osoby takim destrukcyjnym siłom zła, jak nieprzebaczenie, nienawiść czy gniew, które niszczą zdrowie we wszystkich jego wymiarach: duchowym, psychicznym i cielesnym. Może zdarzyć się taka sytuacja, że do głosu będą dochodziły negatywne emocje. Wtedy jednak liczy się decyzja woli, a nie uczucia. Przebaczenie dokonuje się niezależnie od uczuć i to już w momencie kiedy podejmujemy decyzję o przebaczeniu. Każdy kto kocha i przebacza, ma udział w zwycięstwie Chrystusa nad szatanem, piekłem i śmiercią, a więc już tu na ziemi doświadcza radości zmartwychwstania.

"Miłujcie się!" nr 3/2003
 
Copyright ©2007-2021 by Parafia NSPJ Olsztyn. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.