Wyszukaj


Msze Św. codzienne

 • 6:30
 • 7:00
 • 7:30
 • 18:00

Msze Św. niedzielne od roku 2020:

 • 6:30
 • 8:00
 • 9:30
 • 11:00 – SUMA, w II i IV niedziele miesiąca - CHRZTY
 • 12:30 – Z UDZIAŁEM DZIECI
 • 14:00
 • 17:00 – AKADEMICKO-MŁODZIEŻOWA
 • 19:00

Kurs przedmałżeński w roku 2021


 • I kurs:


 • II kurs:


 • Kurs odbywa się w soboty o 14:00 w auli starego domu parafialnego


Kancelaria:

 • wtorek – piątek 10:00 – 12:00 oraz 16:00 – 18:00
 • sobota 10:00 – 12:00
W okresie wakacyjnym:
 • wtorek - piątek 16:00 - 18:00

Telefon:

 • kancelaria i wikariat:
  +48 89 527 26 02
 • tel. dyżurny:
  +48 517 401 639

Poważne Sprawy, Poważne Odpowiedzi

Kim jest Duch Święty ?
Wpisany przez Autor nieznany   
środa, 16 kwietnia 2008 16:17

Duch Święty jest Tym, którego wielbimy i oddajemy cześć oraz chwałę wraz z Ojcem i Synem. Kościół otrzymał Go od Pana i wyznaje Go w czasie chrztu swoich nowych dzieci.

Pojęcie "Duch" oznacza z hebrajskiego "ruah" czyli w dosłownym tłumaczeniu: wiatr, tchnienie, powietrze. Jezus posługuje się tymi określeniami, aby zasugerować nam, że Duch św. jest w sposób osobowy Tchnieniem samego Boga. Z drugiej jednak strony, "Duch" i "Święty" to przymioty Boże wspólne Trzem Osobom Boskim. Łącząc te dwa pojęcia, Pismo Święte, liturgia i język teologiczny określają niewymowną Osobę Ducha Świętego, unikając możliwej dwuznaczności z innym sposobem posługiwania się pojęciami "duch" i "święty". Gdy Jezus zapowiada przybycie Ducha św., nazywa Go "Parakletem", co dosłownie oznacza: "Ten, który jest wzywany przy czymś". Tłumaczy się to zazwyczaj jako "Pocieszyciel." Poza imieniem własnym, które jest najczęściej używane w Dziejach Apostolskich i Listach, u św.Pawła możemy spotkać się również z takimi określeniami jak: Duch obietnicy, Duch przybrania za synów, Duch Chrystusa, Duch Pana, Duch Boży; a u św.Piotra - Duch chwały.

Duch św. jest Tym, który pozwala nam poznać Chrystusa i usłyszeć Słowo Ojca; czyni nas zdolnymi do przyjęcia wiary w Boga. To właśnie Kościół, wspólnota żyjąca w wierze Apostołów, który tą wiarę przekazuje, jest miejscem naszego poznania Ducha Świętego w:
-Pismach, które On natchnął
-Tradycji, której zawsze aktualnymi świadkami są Ojcowie Kościoła
-Nauczycielskim Urzędzie Kościoła, któremu On asystuje
-Liturgii sakramentalnej, w której przez jej słowa i symbole Duch św. prowadzi na do komunii z Chrystusem
-Modlitwie, w której wstawia się za nami
-Charyzmatach i urzędach, które budują Kościół
-Znakach życia apostolskiegio i misyjnego
-Świadectwie świętych, w którym ukazuje swoją świętość i kontynuuje dzieło zbawienia

Duch św. jest współistotny Ojcu i Synowi zarówno w wewnętrznym życiu Trójcy, jak i w Jej darze miłości dla świata. Jest od Nich nierozdzielny, ponieważ jest samą Miłością Ojca do Syna i Syna do Ojca. Adorując jednak Trójcę świętą, ożywiającą, współistotną i niepodzielną, wiara Kościoła wyznaje także odrębność Osób. Gdy Ojciec posyła swoje Słowo, posyła zawsze swoje Tchnienie: jest to wspólne posłanie, w którym Syn i Duch św. są odrębni, ale nierozłączni.

SYMBOLE DUCHA ŚWIĘTEGO
Namaszczenie- symbolika namaszczenia olejem także oznacza Ducha św., a nawet staje się Jego synonimem. We wtajemniczeniu chrześciajńskim jest ono znakiem sakramentalnym bierzmowania, słusznie nazywanego w Kościołach wschodnich "chryzmacją." Chcąc jednak ująć w pełni całą wymowę tej symboliki, trzeba odwołać się do pierwszego namaszczenia dokonanego przez Ducha św., którym było namaszczenie Jezusa. Chrystus (heb."mesjasz") oznacza "namaszczony" Duchem Bożym. Jezus jest Namaszczonym Boga w sposób zupełnie wyjątkowy, ponieważ człowieczeństwo, które przyjmuje Syn, jest całkowicie "namaszczone Duchem św." Jezus jest ustanowiony "Chrystusem" przez Ducha św.

Ogień- podczas gdy woda oznaczała narodzenie i płodność życia udzielanego w Duchu św., tak ogień symbolizuje przekształcającą energię dzieł Ducha św. I tak: Jan Chrzciciel, który pójdzie przed Panem, zapowiada Chrystusa jako Tego, który chrzcić bedzie Duchem św. i ogniem; w postaci języków ognia Duch św. spoczywa na ucznich w poranek Pięćdziesiątnicy i napełnia ich sobą... Tradycja duchowa zachowuje symbolikę ognia jako jedną z najlepiej wyrażających działanie Ducha.

Obłok i światło- te dwa symbole są nierozłączne w objawieniach Ducha św. Począwszy od Starego Testamentu obłok - raz ciemny, a raz świetlisty- objawia Boga żywego i zbawiającego, osłaniając transcendencję Jego chwały. Pojawia się również, gdy Mojżesz wstepuje na górę Synaj, nad Namiotem Spotkania, podczas wędrówki przez pustynię i poświęcenia Światyni Salomona. Figury te zostają nastepnie wypełnione przez Chrystusa w Duchu Świętym. Duch zstępuje na Maryję Dziewicę i osłania Ją "swoim cieniem", by poczęła i urodziła Jezusa. To On objawia się na Górze Przemienienia:" zjawił się obłok i osłonił ich"- Jezusa, Mojżesza, Eliasza, Piotra, Jakuba i Jana... W końcu ten sam "obłok zabrał" Jezusa sprzed oczu uczniów w dniu Wniebowstąpienia i objawi Syna Człowieczego w chwale w dniu Jego przyjścia.

Pieczęć- to symbol bliski namaszczenia. Ponieważ obraz pieczęci wskazuje na niezatarte znamię namaszczenia Ducha św. w sakramentach chrztu, bierzmowania i kapłaństwa, został on wykorzystany w niektórych tradycjach teologicznych dla wyrażenia niezatartego "charakteru" wyciskanego przez te sakramenty, które nie mogą być powtórzone.

Ręka- wkładając ręce, Jezus leczy chorych i błogosławi dzieci. Apostołowie czynią to samo w Jego imię, a ponad to właśnie przez włożenie rąk Apostołów jest udzielany Duch św. Ten znak wszechmogącego wylania Ducha Świętego zachował Kościół w epiklezach sakarmentalnych.

Gołębica- Duch św. zstępuje do oczyszczonego serca ochrzczonych i w nim przebywa. Symbol gołębicy na oznaczenie Ducha św. jest tradycyjny w inkonografii chrześcijańskiej.
Poprawiony: czwartek, 03 listopada 2011 12:51
 
Copyright ©2007-2021 by Parafia NSPJ Olsztyn. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.