Wyszukaj


Msze Św. codzienne

 • 6:30
 • 7:00
 • 7:30
 • 18:00

Msze Św. niedzielne od roku 2020:

 • 6:30
 • 8:00
 • 9:30
 • 11:00 – SUMA, w II i IV niedziele miesiąca - CHRZTY
 • 12:30 – Z UDZIAŁEM DZIECI
 • 14:00
 • 17:00 – AKADEMICKO-MŁODZIEŻOWA
 • 19:00

Kurs przedmałżeński w roku 2021


 • I kurs:


 • II kurs:


 • Kurs odbywa się w soboty o 14:00 w auli starego domu parafialnego


Kancelaria:

 • wtorek – piątek 10:00 – 12:00 oraz 16:00 – 18:00
 • sobota 10:00 – 12:00
W okresie wakacyjnym:
 • wtorek - piątek 16:00 - 18:00

Telefon:

 • kancelaria i wikariat:
  +48 89 527 26 02
 • tel. dyżurny:
  +48 517 401 639

Poważne Sprawy, Poważne Odpowiedzi

O Piśmie Świętym
Wpisany przez Autor nieznany   
środa, 16 kwietnia 2008 16:10

1.Nazwy Pisma Świętego
Bardzo często, gdy rozmawia się z ludźmi o Piśmie Świętym, zauważa się, że mają oni kłopot z wieloma nazwami, którymi określa się Świętą Księgę chrześcijaństwa. I tak wielokrotnie na postawione pytanie: "Czy ma Pani w domu Nowy Testament?", słyszeć można odpowiedź: "Nie, mam tylko Biblię". Gdy pytam się: "Czy ma Pan Biblię?", słyszę: "Niestety nie, mam tylko Pismo Święte". Jak zatem należy nazywać naszą Świętą Księgę? Co oznaczają poszczególne nazwy, których używa się mówiąc o Biblii? Które z nich można używać w sposób zamienny?

A. Pismo Święte
Najbardziej widocznym tytułem na okładce są słowa "PISMO ŚWIĘTE". Dlaczego tego właśnie określenia się używa? Co ono oznacza? Pierwsze z dwóch słów: "Pismo" w naturalny sposób kojarzy się z czymś, co zostało napisane ludzką ręką. I rzeczywiście, gdy otworzymy Księgę, zobaczymy w niej wielkie ilości tekstu, napisanego w podobny sposób jak w innych książkach. Ale czy są to takie same słowa i zdania? To wyjaśnia nam drygie słowo: "Święte". A więc słowa, które masz przed sobą, są ludzkim pismem, które jest szczególnie święte. Od razu powinno się każdemu skojarzyć określenie "Pismo Święte" z tekstem spisanym, który ma coś wspólnego z Bogiem i nie jest tylko zwykłym ludzkim pismem, takim jak zamieszczone w książkach i czasopismach. Nazwa "Pismo Święte" wskazuje nam na dwie osoby, które brały udział w powstawaniu tekstu: Boga i człowieka. Wpływ Boga na ludzi, którzy pisali Pismo Święte, nazywamy natchnieniem biblijnym. I faktycznie w taki sposób traktowali swoje święte księgi Żydzi i pierwsi chrześcijanie. Nazywali je "Pismami" i aby podkreślić boskie pochodzenie owych Pism, dodawali słowo "Święte". W ten sposób powstała nazwa "Pismo Święte". Przyglądając się stosunkowi Żydów do Pisma Świętego zauważamy, że rzeczywiście w szczególny, pełen czci i szacunku sposób traktowali swoją Świętą Księgę. Nie wolno jej było brać nieumytymi rękami, teksty przepisywano ręcznie i dokładnie dbano o wierność kopii. Zniszczone egzemplarze składano podczas specjalnego obrzędu w odpowiednim miejscu w synagodze. Pierwsi chrześcijanie również szanowali Pismo Święte, wielu z nich nosiło przy sobie krótkie fragmenty, wierząc, że posiadanie świętego tekstu jest równoznaczne z Bożą obecnością. Ty również, jako lektor, który bedzie czytał Pismo Święte, musisz uczyć się takiego stosunku do tej Księgi. Kiedy bedziesz ją brał do ręki i czytał, pamiętej, że jest to Księga ŚWIĘTA i że należy się jej szacunek. Niedopuszczalną rzeczą jest np. kładzenie Pisma Świętego, a nawet lekcjonarza, na stopniach ołtarza czy na ziemi! Podsumowując, zapamiętaj: OKREŚLENIE "PISMO ŚWIĘTE" WSKAZUJE NA BOSKIE POCHODZENIE TEJ KSIĘGI I PODPOWIADA NAM, ŻE BÓG I CZŁOWIEK MIELI UDZIAŁ W JEJ POWSTANIU. NAZWA TA PRZYPOMINA RÓWNIEŻ O KONIECZNOŚCI SZACUNKU, Z JAKIM NALEŻY TRAKTOWAĆ TĘ KSIĘGĘ

B. Stary i Nowy Testament
Na okładce Księgi pod napisem "Pismo Święte" możesz zobaczyć uzupełnienie tytułu, wyjaśniające, że jest to "PISMO ŚWIĘTE STAREGO I NOWEGO TESTAMENTU". Co oznaczają te dwie następne nazwy "Stary i Nowy Testament"? Już samo wyszczególnienie dwóch Testamentów: Starego i Nowego podpowiada nam, że Pismo Świetę składa się z dwu części. Pierwszą z nich nazywamy Starym Testamentem, a drugą Nowym Testamentem. A więc mamy do czynienia z całym Pismem Świętym. Określenia "Pismo Święte" można używać nie tylko w stosunku do całej Księgi ( Starego i Nowego Testamentu). Można również powiedzieć: "Pismo Święte Nowego Testamentu" lub "Pismo Święte Starego Testamentu", gdyż każdy fragment naszej Księgi jest Pismem Świętym, to znaczy tekstem równocześnie ludzkim i Boskim.

PISMO ŚWIĘTE = STARY TESTAMENT+ NOWY TESTAMENT
Co jednak oznaczają słowa Stary i Nowy Testament? Z lekcji religii na pewno pamiętasz, że historia narodu wybranego - Izraela, jest historią kolejnych przymierzy, które Bóg zawierał z Izraelitami. Przymierze , czyli pewnego rodzaju układ, zawarł Bóg z Noem po potopie, z Abrahamem, z całym narodem wybranym pod górą Synaj. Przymierze, będąc układem między dwoma stronami, zawierało w sobie obietnice i zobowiązania. Najważniejszym przymierzem zawartym z Izraelem było przymierze synajskie. Po hebrajsku słowo "przymierze" brzmi "berit", a po grecku "diateke". A więc słowa "testament" i "przymierze" oznaczają w Piśmie Świętym to samo . Pierwsza część Pisma Świętego opowiada o historii przymierza synajskiego zawartego z Bogiem przez Izraelitów i jest nazwana Starym Testamentem ( Starym Przymierzem ) . Izraelici okazali się niewierni zobowiązaniom przymierza synajskiego i dlatego Bóg postanowił zawrzeć z ludźmi nowe przymierze przez Jezusa Chrystusa. O historii tego drugiego przymierza opowiada druga część Pisma Świętego - Nowy Testament ( Nowe Przymierze ) . W sumie mamy 45 ksiąg ST i 27 ksiąg NT.

C. Biblia
Oglądając dalej okładkę naszego Pisma Świętego, na samym dole znajdujemy kolejną jego nazwę: "BIBLIA TYSIĄCLECIA". Samo słowo "Biblia" pochodzi od greckiego słowa "biblion", które znaczy "księga". Natomisat słowo "biblion" pochodzi od nazwy fenickiego miasta Byblos leżącego na wybrzeżu Morza Śródziemnego. W tym mieście z trzciny papirusowej wyrabiano papirus służący do sporządzania starożytnych ksiąg. Słowo "Biblia" to liczba mnoga od "biblion". Dosłownie więc "Biblia" oznacza "księgi", "zbiór ksiąg".
Określenie "Biblia" używa się zaminnie z nazwą "Pismo Święte", gdy ma się na myśli całe Pismo Święte. Sam Stary i Nowy Testament lub jego fragmenty bywają również, w potocznym języku nazywane Biblią, choć nie jest to poprawne. Kolejne słowa umieszczone na okładce: "BIBLIA TYSIĄCLECIA" to popularna nazwa używanego przez nas Pisma Świętego. Zostało ono przetłumaczone i wydane z okazji 1000-lecia chrztu Polski. Biblię Tysiąclecia nazywa się również Biblią Tyniecką, albowiem została opracowana i wydana przez zespół biblistów polskich z inicjatywy benedyktów z Tyńca.

D. Inne nazwy
Obok wyjaśnionych powyżej nazw Pisma Świętego używa się również innych, takich jak: Słowo Boże, Słowo, Księgi Święte, Święte Litery.

2. Czym jest Pismo Święte?
PISMO ŚWIĘTE (BIBLIA) JEST ZBIOREM KSIĄG, KTÓRE SPISALI LUDZIE NATCHNIENIE PRZEZ BOGA (DUCHA ŚWIĘTEGO). KSIĘGI TE ZAWIERAJĄ SŁOWO BOŻE SKIEROWANE DO CZŁOWIEKA. W NICH BÓG OBJAWIA PRAWDĘ O ZBAWIENIU.


Poprawiony: środa, 16 kwietnia 2008 16:13
 
Copyright ©2007-2021 by Parafia NSPJ Olsztyn. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.