Wyszukaj


Msze Św. codzienne

 • 6:30
 • 7:00
 • 7:30
 • 18:00

Msze Św. niedzielne od roku 2020:

 • 6:30
 • 8:00
 • 9:30
 • 11:00 – SUMA, w II i IV niedziele miesiąca - CHRZTY
 • 12:30 – Z UDZIAŁEM DZIECI
 • 14:00
 • 17:00 – AKADEMICKO-MŁODZIEŻOWA
 • 19:00

Kurs przedmałżeński w roku 2021


 • I kurs:


 • II kurs:


 • Kurs odbywa się w soboty o 14:00 w auli starego domu parafialnego


Kancelaria:

 • wtorek – piątek 10:00 – 12:00 oraz 16:00 – 18:00
 • sobota 10:00 – 12:00
W okresie wakacyjnym:
 • wtorek - piątek 16:00 - 18:00

Telefon:

 • kancelaria i wikariat:
  +48 89 527 26 02
 • tel. dyżurny:
  +48 517 401 639

Poważne Sprawy, Poważne Odpowiedzi

Pięć przykazań kościelnych
Wpisany przez Autor nieznany   
środa, 16 kwietnia 2008 16:06

Przykazania kościelne odnoszą się do życia moralnego, które jest związane z życiem liturgicznym i czerpie z niego moc. Obowiązujący charakter tych praw pozytywnych ogłoszonych przez władzę pasterską ma na celu zagwarantowanie wiernym niezbędnego minimum ducha modlitwy i wysiłku moralnego we wzrastaniu miłości Boga i bliźniego.

PIERWSZE I DRUGIE PRZYKAZANIE KOŚCIELNE (Ustanowione przez Kościół dni święte święcić, w niedzielę i święta we Mszy św. nabożnie uczestniczyć, w inne nakazane dni świąteczne wierni są zobowiązani uczestniczyć we Mszy i powstrzymywać się od prac służebnych) domaga się od wiernych udziału w celebracji Eucharystii, na której gromadzi się wspólnota chrześcijańska w dniu upamiętniającym Zmartwychwstanie Pańskie, w każdą niedzielę, podczas najważniejszych świąt liturgicznych, w które czcimy tajemnice Chrystusa, Najświętszej Maryi Panny i Świętych, przede wszystkim przez uczestnictwo w celebracji eucharystycznej. Należy także uwolnić się od tych wszystkich prac i spraw, które ze swej natury przeszkadzają święcić te dni.

PRZYKAZANIE TRZECIE (Posty nakazane zachowywać)- w dni pokuty wyznaczone przez Kościół wierni są zobowiązani powstrzymywać się od spożywania mięsa i zachować post; zabezpiecza okresy ascezy i pokuty, przygotowujące nas do uroczystości liturgicznych, które usposabiają nas do zdobycia panowania nad popędami i do wolności serca.

PRZYKAZANIE CZWARTE ( Przynajmniej raz w roku spowiadać się i w czasie wielkanocnym Komunię świętą przyjmować)- określa minimum w przyjmowaniu Ciała i Krwi Pańskiej w związku ze świętami wielkanocnymi, które zapewnia uprzednie przyjęcie sakramentu pokuty- kontynuacji dzieła nawrócenia i przebaczenia, zapoczątkowanego na chrzcie.

PIĄTE PRZYKAZANIE ( W czasach zakazanych zabaw hucznych nie urządzać) mówi samo za siebie :-), zwłaszcza jeśli chodzi o okres Wielkiego Postu!

PRZYKAZANIA KOŚCIELNE W STARYM KATECHIZMIE:
1. Ustanowione przez Kościół dni święte święcić
2. W niedzielę i święta we Mszy św. pobożnie uczestniczyć
3. Posty nakazane zachowywać
4. Przynajmniej raz w roku spowiadać się i w czasie wielkanocnym Komunię św. przyjmować
5. W czasach zakazanych zabaw hucznych nie urządzać


NOWA WERSJA PRZYKAZAŃ KOŚCIELNYCH:
1. W niedziele i w inne nakazane dni świąteczne wierni zobowiązani są uczestniczyć we Mszy św. i powstrzymywać się od prac służebnych
2. Każdy wierny jest zobowiązany przynajmniej raz w roku spowiadać się ze swych grzechów
3. Każdy wierny jest zobowiązany przynajmniej raz w roku na Wielkanoc przyjąć Komunię św.
4. W dni pokuty wyznaczone przez Kościół wierni są zobowiązani powstrzymywać się od spożywania mięsa i zachować post
5. Wierni są zobowiązani dbać o potrzeby materialne Kościoła, każdy według swoich możliwości


Poprawiony: środa, 16 kwietnia 2008 16:07
 
Copyright ©2007-2021 by Parafia NSPJ Olsztyn. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.