Wyszukaj


Msze Św. codzienne

 • 6:30
 • 7:00
 • 7:30
 • 18:00

Msze Św. niedzielne od roku 2020:

 • 6:30
 • 8:00
 • 9:30
 • 11:00 – SUMA, w II i IV niedziele miesiąca - CHRZTY
 • 12:30 – Z UDZIAŁEM DZIECI
 • 14:00
 • 17:00 – AKADEMICKO-MŁODZIEŻOWA
 • 19:00

Kurs przedmałżeński w roku 2021


 • I kurs:


 • II kurs:


 • Kurs odbywa się w soboty o 14:00 w auli starego domu parafialnego


Kancelaria:

 • wtorek – piątek 10:00 – 12:00 oraz 16:00 – 18:00
 • sobota 10:00 – 12:00
W okresie wakacyjnym:
 • wtorek - piątek 16:00 - 18:00

Telefon:

 • kancelaria i wikariat:
  +48 89 527 26 02
 • tel. dyżurny:
  +48 517 401 639

Poważne Sprawy, Poważne Odpowiedzi

Duch a sakramenty
Wpisany przez Autor nieznany   
środa, 16 kwietnia 2008 15:55

Przez sakramenty Pan Bóg udziela człowiekowi licznych łask potrzebnych do zbawienia. Rzecz niezwykła, że przy udzielaniu świętych sakramentów wielka rolę odgrywa Duch Święty. Trzecia Osoba Trójcy Świętej, zapomniana, rzadko zauważana, trochę jakby "na uboczu" przez widzialne znaki udziela wielu niewidzialnych Bożych łask.

W sakramencie chrztu świętego- odradza nas do nowego życia, daje nam łaskę uświęcającą i uczynkową. Dzięki Niemu nasze ciała stają się Jego świątynią i Jego mieszkaniem. On nam daje nowe życie.

W sakramencie bierzmowania- udziela nam swoich darów: mądrości, rozumu, rady, męstwa, pobożności, umiejętności i bojaźni Bożej. On umacnia nas do mężnego wyznawania wiary i postępowania według jej zasad. On- Duch Święty ofiarowując nam swoje dary obficie udziela łaski do korzystania z owoców życia w Duchu Świętym.

W sakramencie Eucharystii- mocą Ducha Świętego, Bóg nie tylko ożywia i wszystko uświęca, ale i gromadzi swój lud, to znaczy nas, abyśmy Bogu, składali ofiarę życia i te najważniejszą- Najświętszą Ofiarę Chrystusa Jezusa, a więc uczestniczyli w Eucharystii. Warto zwrócić uwagę na słowa, które bardzo często słyszymy czasie Mszy świętej. Otóż podczas przeistoczenia kapłan wypowiada słowa skierowane do Pana Boga: "Uświęć mocą swojego Ducha te dary, aby się stały Ciałem i Krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa". Te słowa umykają nam szybko z pamięci. Może to przez rutynę, zamyślenie czy nieuwagę, ale warto abyś na nie w czasie najbliższej Eucharystii zwrócił uwagę. To właśnie mocą Ducha Świętego dokonuje się cudowna przemiana chleba i wina, w Ciało i Krew Chrystusa.

W sakramencie pokuty- dzięki łasce Ducha Świętego, w ogóle przystępujesz do tego sakramentu, bo to On właśnie "przypomina o grzechu, sądzie i sprawiedliwości". To On wreszcie został nam dany na odpuszczenie grzechów.

W sakramencie chorych- umacnia ufność, że Pan Bóg nas nie opuści; uzbraja przeciwko szatańskim pokusom, którymi atakowany jest chory; nie pozwala ulec trwodze śmierci, wlewając w serce pewność, że śmierć jest początkiem nowego, lepszego życia; uzdrawia serce, dzięki czemu chory potrafi przebaczyć krzywdy, wyzbywa się złości i pretensji do Boga i ludzi.

W sakramencie małżeństwa- uświęca przymierze kobiety i mężczyzny i udziela miłości nadprzyrodzonej.

Tak wiele otrzymujemy za pomocą Ducha Świętego. Czy jest dla Niego miejsce w Twoim życiu? A co uczyniłeś z sakramentami? Czy ty w ich moc i skuteczność wierzysz?

Obchodzisz imieniny, urodziny, rocznice- świętujesz kolejną rocznicę chrztu? Modlisz się za kapłana, który cię ochrzcił? Pamiętasz o swoich rodzicach i dzieciach chrzestnych? Chcesz być mądrym i dobrym człowiekiem, czy korzystasz z darów pocieszyciela? Nie bój się prosić o sakrament dla chorych. Nie bój się, że się wystraszy, że szybko umrze. Czy chcesz dobra cierpiących? W Eucharystii często wołaj: Prosimy Cię Boże; "daj nam Ducha Świętego, Ducha miłości, Ducha Twojego Syna", i uwielbiaj Go za cud przeistoczenia, za obecność Pana. Ile razy odczuwałeś trwogę przed spowiedzią, ile razy ją odkładałeś? Proś Go o odwagę, o dobra spowiedź, o uzdrowienie serca. W małżeństwie, byś miał siłę do życia, byś potrafił zwycięsko pokonywać kryzysy i słabości własne i małżonka, wołaj często jak w dniu ślubu: "O Stworzycielu, Duchu przyjdź". Korzystaj z sakramentów, bo one są dla Ciebie, dane Tobie, byś zwyciężał każdego dnia siebie i swoje słabości. Nie czekaj na później, na ostatnią chwilę, bo może się okazać, że nie doczekasz jutra.

ks.Tomasz Szałanda
Poprawiony: środa, 16 kwietnia 2008 15:58
 
Copyright ©2007-2021 by Parafia NSPJ Olsztyn. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.